Til sagsbehandler

selvudv_kompetencer3

Selvudvikling ved hjælp af heste

Til sagsbehandler


Jobcenter, Handikap- og Familieafdeling:

Selvudviklings forløb oprettes til unge/voksne/familien for træning af
-personlige og sociale kompetencer
-mestring
-kommunikation
-handlekompetencer
-stresshåndtering
-angst
-kvalificeret selvbestemmelse
-samarbejde.

Gruppe forløb – voksne:

Opkvalificering, forandrings- og jobparathed
efter sygemelding etc.

Voksne  Opkvalificering, udvikling af personlige og sociale kompetencer ved
• Nedsat arbejdsevne
• Særligt sensitve (HSP)
• Psykomatiske symptomer/Funktionel lidelse /Piskesmæld
• Angst/Stress/Depression
• Sygdom/dødsfald
• Senfølger efter seksuelle overgreb og incest i barndommen
• Psykisk sårbare, herunder diagnose området ADHD, ADD, OCD, ASF
• Selvskade og Spiseforstyrrelse Bulimi/BED.
• Lavt selvværd, forvrænget selvbillede, og realitetsfølelse
• Krise og anden psykisk belastning.
Individuelle forløb.

Til Børn / unge:

Særligt special-tilrettelagte forløb pædagogisk, terapeutisk individuelt eller i gruppe til børn og unge.

1. Børn med behov for
– en specialpædagogisk tilgang og motorisk træning
– med behov for træning i sociale sammenhæng
– børn med særligt behov for ro og stabilitet og tryghed skabende 1-1 voksen kontakt i en længere periode.
Individuelt forløb.

2. Unge på vej til udredning/efterfølgende udredning
• Ved udtalt manglende selvværd, skævt selvbillede, selvskade, spiseforstyrrelse, problemer i sociale sammenhæng, adfærdsregulering og vrede, følger efter overgreb.
• Ved sorg og krise, og tab i familien, og psykiske sårbare og særligt sensitive.
• Stille indadvendte forsigtige piger/drenge
• angst og stress problematikker, tvangs handlinger OCD og blandingsdiagnoser (autismespektrum
• ADD/ADHD/ særlig sårbar og efter overgreb som incest).

Familiesamtaler og familieterapi psykoedukation som helhedsindsats omkring barnet den unge. Til barnet/den unge individuelt forløb.

 

Specielt tilpasset forløb til den enkelte:
Samtaleterapi inkluderet kropsterapi og anden behandling
Med Kost og livstils vejledning med forslag til kost- og uge plan
Bevægelse (motion)med programlagt skema til hjemmetræning
Træning i følelsesgenkendelse, regulering af tanke-, handle- og adfærdsmønstre.
Individuelt forløb.

Kropsterapi intensivt individuelt behandlingsforløb i et helhedsorienteret perspektiv:
Behandling af angst stress, depression tilstande kompliceret af psykosoma-lidelse.
I tværfagligt Samarbejde med, læge, psykiatri og fysioterapi. Intensiv krops- og psyko terapi med hest er altid i individuelt forløb.

Andet forløb/træning/rådgivning til borger:
Kombineret krop og psykoterapi
Kognitiv træning(ACT), Mentaliseringsbaseret,Psykodynamisk psykoterapi,
Familierådgivning og par samtaler
Psykoedukation med undervisning i adfærd/kommunikation/samarbejde
Optræning og opkvalificering af personlige og sociale kompetencer.
Borgeren kan tilbydes undervisning og hjælp til personlig udvikling gennem multisystemisk perspektiv.
Et mentaliseringbaseret tiltag der øger evnen til at forstå eget og andres andel i relationen.
Individuelt og gruppforløb.


Kursus_selvudvikling1

Selvudvikling ved hjælp af heste

Stald Plus personale er uddannet til at varetage:
terapeutisk intervention med heste inddraget
coaching med hest
psykoterapeutisk ridning
pædagogisk specialtilrettelagt ridning
ridning som terapi
kropsterapi
rådgivende samtale
psykoterapi

Behandling varetages af psykoterapeut, psykolog, pædagogisk rideterapeut.

 

Stald Plus er en del af GreenCare netværket i Danmark