Stress og terapi med heste

Stress er noget vi oplever kropsligt, psykisk og sjæleligt

Hvorfor heste?
Heste har forskellig stress tærskel – ligesom mennesker. Heste kan også, ligesom mennesker blive syge af de forskellige stress påvirkninger, hos hesten er det så meget tydeligere. Vi inviterer hesten ind i terapien og kan få noget værdifuldt forærende af den, til vores håndtering af – og behandling af stress. Det er ikke et coachende forløb, men et forløb med psyko edukation dvs undervisning om stress, og en stress behandling som kan foregå med hest, og du lærer bestemte handlestrategier sammen med heste ift stress, som du kan overføre til dit eget brug. Hverken hesten eller du, bliver stressede i forløbet.

Den almindeligt velfungerende person, er eminent god til at undertrykke stress symptomer, disse opdages eller mærkes først sent. Det kan være den nærmeste familie, eller kollegaer der er opmærksomme på symptomerne. Det kan være undertrykte fysiske symptomer der hober sig op inden du forstår at din psykiske eller fysiske ubehag er din krops måde at reagere på et stresset nervesystem.
Heste er gode til at fornemme din stress
De er gode til at give dig kontant feedback og de er rigtig gode til at hjælpe dig til en erkendelse. Ofte kan vi ikke høre hvad der verbalt bliver sagt til os. Det er jo smart at hesten ikke verbalt taler. Den anvender i stedet det sprog – som et stresset nervesystem og en stresset krop kan tage imod.
Ydermere ved hesten også hvad der skal til for at håndtere stress – derfor kan hestene hos Stald Plus gøre en forskel for dit stressede nervesystem.

Stress og det psykisk stærke menneske
De mennesker der selv mener de er psykisk robuste og klarer rigtigt mange opgaver med overblik, er ofte dem som har aller sværest ved at mærke sig selv, og udsætter derfor sig selv for mere og mere så længe det går godt. En del har aldrig lært hjemmefra, hvad det betyder at tage ansvar for sig selv og kører på med fuld tryk, fordi sådan er kulturen på arbejdspladsen eller derhjemme. Man bliver måske irritabel, kort for hovedet, får smerter eller har hyppige infektioner. Der er en lang række symptomer der fortæller at systemet er overbelastet. Det kan være voldsomt svært, for den ellers psykiske stærke at erkende ‘det her er for meget for mig’. De fleste psykisk stærke mennesker har en tro på at være i stand til meget mere end alle andre, som en slags overmenneske. Flere meget stressede mennesker har haft ekstrem modstand mod at gå med ud til hestene, men har gjort det alligevel og oplevet et et sprog de kunne både høre og forstå!
Velkommen på Stald Plus  stress kursus.

Stress og det psykisk sårbare menneske
Alle de mennesker der har fået en psykiatrisk diagnose lever med et konstant højere stressniveau. Heldigvis har disse sårbare mennesker meget nemt ved at erkende deres lave stress tærskel og vil gerne have hjælp til at få mindre stress i deres liv, samt lære at håndtere den konstante stress.
Velkommen i Stald Plus stress forløb.
– – – – – – – – – – – – – – – – – –

Viden om stress
Vi mennesker har siden vi var stenalder menneske, haft et indbygget alarmberedskab som vi stadig har til fælles med andre pattedyr, et beredskab der får os til at kæmpe flygte eller spille død når vi oplever faretruende situationer, som har til formål at redde vores liv.  Hos nutidsmennesket kan dagligdags situationer optræde som faretruende f.eks. konflikter, mobning, hvis vi ikke kan betale vores regninger, hvis chefen har for høje krav, når vi presses i dagligdagen og andre ting der ellers opfattes som værende almindeligt, men som er faktorer der stresser vores krop og vores hjerne.

Reaktion
Kroppen reagerer fysisk ved stress, med et beredskab der forbereder os på  flugt eller kamp. Vi kan ikke holde til at være i konstant alarmberedskab hvilket desværre for rigtig mange er normalt, grundet daglige stresssituationer. Også når en person udsættes for stress f.eks. i form af operationer, ulykke, kvæstelser, infektioner eller sygdom, starter der en kaskade af reaktioner i organismen, som bekæmper den belastning, kroppen er udsat for. Stresspåvirkning, fremkalder hormonelle ændringer i kroppen, bl.a. øges hastigheden af stofskiftet, idet de såkaldte  kamphormoner  frigives. Stofskiftets hastighed og koncentrationen af de hormoner, som virker nedbrydende på kroppen, øges.

Hormoner
Hormonet adrenalin udløses, når vi oplever en stressende situation, umiddelbart efter frigives hormonet kortisol, som er med til at mobiliserer kroppen og hjernen til at kunne yde det optimale. Kortisol er, ved langvarig forhøjet niveau, med til at give alvorlige stresssymptomer. Ved frigivelse af adrenalin kan mærkes hjertebanken, ”sommerfugle i maven”, sved  i håndflader, tissetrang, spændte muskler, ændret åndedræt, mere fokuserede tanker.

Hjernen
Området i hjernen (hippocampus) mestrer stresshormoner, bevarer overblik og ser muligheder, men kommer på overarbejde når vi har travlt og presses i det daglige. Når presset bliver for voldsomt kommer hippocampus på så meget overarbejde at stresshormoner har frit spil til at slå nerveceller i hippocampus i stykker, som dermed mindskes. Samtidig vokser det område i hjernen der udvikler angst og frygt (amygdala). Vi oplever angst, vi tænker forfærdelige tanker om angst, og mærker samtidig kraftige fysiske symptomer på angst.

Langvarig stress
Ved langvarig stress sætter udvikles spændinger og smerter derved bliver stress psykosomatisk. Det bliver nødvendigt både at behandle og mildne symptomer, samtidigt med at behandle selve årsagen. Når angst optræder, stresses vores system endnu mere og vikler os ind i en ond spiral.Ved længerevarende stress virker kortisol hæmmende på immunsystemet, hvilket øger risikoen for infektioner, da kroppen i akut fare ikke bruger energi og ressourcer på opgaver  som fordøjelse, forplantning og et effektivt immunsystem. Man bliver lettere syg med f.eks. forkølelse eller influenza, dertil kommer en række stressrelaterede og kroniske sygdomme,  som astma, allergi, sukkersyge, epilepsi, forhøjet blodtryk, mavesår forværres.

Når vi ikke stopper op, ikke kan finde hvile bliver det farligt
Desværre har vi vænnet os til det alarmberedskab, vi har vænnet os til ikke at være helt så opmærksomme som stenalder mennesket, fordi vi er i vores del af verden ikke på samme måde trues på livet af vilde dyr. Mange stressramte mennesker har svært ved at stoppe op og mærke advarsels signalerne, man opdager det ikke før end det er for sent måske man får et venligt vink fra en god ven, kollega som man overhører.

Sammenbrud 
Med fare for at man fortsætter indtil kroppen står helt af, eller man oplever sammenbrud. Lever man i en dagligdag med socialt stressende faktorer, i familien, parforholdet, arbejdsrelateret, sygdom i nærmeste familie, manglende arbejde, eller mindre psykisk modstandskraft (resiliens) grundet tidligere oplevelser der ikke er bearbejdet og helet, kan disse reaktiveres og forstærke den aktuelle stress. Altså man er endnu mere følsom overfor almindelige stress påvirkninger.

Professor og psykolog Bobby Zacharia opererer med et helhedsorienteret bio-psyko-socialt stressbegreb og definerer stress som ”en proces, hvor ændringer, trusler og krav fra omgivelserne udfordrer eller overstiger vores evne til at tilpasse os, hvilket kan resultere i psykologiske og biologiske ændringer, som kan have betydning for vores helbred”
– – – – – – – – – – – – – – – – – –

Symptomer der optræder ved stress:

 • Hovedpine
 • Indre uro
 • Hjertebanken
 • Ulyst
 • Træthed, sløvhed
 • Mavesmerter
 • Nedsat potens
 • Vægttab
 • Hyppige infektioner
 • Forværring af kronisk sygdom
 • Psykiske symptomer
 • Irritabilitet, indre vrede, manglende overblik, frustration, let til tårer, over-følsom/sensitiv
 • Hukommelsesbesvær
 • Koncentrationsbesvær
 • Angst, nedtrykthed
 • Nedsat humoristisk sans
 • Depression

Ændret adfærd

 • Søvnløshed
 • Uengageret /ligeglad, som at være i en glas boble
 • Hyperventilation
 • Aggressivitet
 • Nedsat præstationsevne
 • Ubeslutsomhed
 • Øget brug af stimulanser
 • Ændrede spisevaner
 • Øget sygefravær

Signalerne skal du tage alvorligt

Indre uro, irritabilitet og ubeslutsomhed er en alminelig følelse  når vi bliver presset, alle er symptomer som forsvinder igen. Men har  du  mere vedvarende symptomer, er det et advarselssignal om, at du må tage det alvorligt og gøre noget. Det nytter ikke bare at beklage sig, du skal handle – og handle vil sige søge hjælp til at ændre på de forhold der stresser dig.
Det er svært at gøre ved egen hjælp når man står midt i ‘helvede’.