Spiseforstyrrelse

Spiseforstyrrelse

Spiseforstyrrelser er desværre langt mere almindeligt end vi umiddelbart tror, da flere og flere børn, unge og voksne udvikler spiseforstyrrelser. En spiseforstyrrelse kan starte ganske uskyldigt som ekstra fokus på sunde madvaner, eller viser sig som en uhensigtsmæssig adfærd.

Spiseforstyrrelser kan gå flere veje – i en retning hvor man taber sig, og i en retning hvor man tager på og tager på, begge veje kan udvikle sig til en både fysisk og psykosocial meget svær belastning og kan medføre døden.

Hvorfor spiseforstyrrelse?
Årsagsforklaringen er en yderst kompleks størrelse med et langvarigt behandlingsforløb.

Når man udvikler spiseforstyrrelse, får det stor betydning ikke alene for den enkelte og dennes omgivelser men den nære familie rammes også og derfor vil hele familien få brug for støtte og hjælp.

Barnet/den unge har rigtig svært ved at komme ud af spiseforstyrrelsens tag og har brug for aktiv støtte og indgriben fra forældre (samt personale på institution, skole osv)

Det er en kamp og en lang rejse hjem
Det kræver både mod og erkendelse at turde bede om hjælp til at arbejde sig fri af spiseforstyrrelsen. Motivationen kan være svær at finde og er der måske kun i glimt. Der er stærke kræfter på spil og mange – både unge og voksne – er ambivalente i forhold til ønsket om behandling.

På den ene side kan der være et stort ønske om forandring. At få et liv uden konstante tanker om krop, mad og vægt og slippe for tristhed, isolation, angst og bekymring. På den den anden side kan det være næsten umuligt at forestille sig et liv uden spiseforstyrrelsen, som måske har været ens følgesvend i lang tid. Bekymring for vægtøgning, tab af kontrol eller mangel på identitet – ”hvem er jeg uden min spiseforstyrrelse?” – overskygger ønsket om at få det bedre.

I behandling er det vigtig at hjælpe den enkelte til at finde motivationen og troen på, at det er muligt at leve et liv uden spiseforstyrrelsen. At finde og bevare håbet er muligt – og en nødvendighed. Behandler og klient/familie arbejder sammen i en alliance mod spiseforstyrrelsen.
Behandlingen bør altid tilrettes den enkelte. Kemien mellem behandler og klient/familie skal være i orden og relationen skal være ligeværdig, for at behandlingen kan blive succesfuld.

Er du udskrevet og har stadig behov for efterværn i form af terapi, kan du få god hjælp i det kropsterapeutiske. Fastholde det indlærte, de gode vaner, bevare motivation undgå tilbagefald.

Heste ind i terapi til unge med spiseforstyrrelse – hvorfor?
Når den unge kommer ud fra behandling har de været længe undervejs og de (oftest piger) som jeg møder her i terapien, er så trætte af et overvåget forløb med mad-mad-mad!
Med hovedet og fornuften forstå du godt alt hvad du har lært, men nu fortsætter du så kampen, for at blive i vanen og lade fornuften sejre. Men kroppen, hvad med kroppen. Du ved stadig hvor din grænse er for indlæggelse – ikke sandt!

Så – du ligger måske lige på grænsen, og kontrollerer stadig din vægt
Her i den psykoterapeutiske ridning, vil du indgå frivilligt i et samarbejde og tage aktivt i mod den hjælp hesten kan tilbyde. Den tilbyder sin assistance, men du må aktivt tage imod hjælpen, hver eneste gang du kommer her i terapi. Hvis du ikke gør det, er din- hestens- og min tid spildt. For hesten kan hjælpe dig, med dine tanker og din kontrol adfærd. Jeg kan hjælpe dig med det andet, fordi jeg ved hvad det handler om. Du kan hjælpe dig.

Tag begge dine forældre med i familie terapi
En terapi som er nødvendig for at hjælpe dig på din rejse videre ud af kontrollens greb, familieterapien går videre end den undervisning du/I allerede har modtaget omkring din form for selvskade – altså spiseforstyrrelsen.

Når du har en spiseforstyrrelse, vil du komme på hest hver gang du kommer i terapien i det der kaldes psykoterapeutisk ridning, en intens form for kropterapi.
Ved BED komme du ikke på hesten før din vægt er under 90 kg. Men på din rejse mod de 90 kg går du i intensivt terapi forløb sammen med hest hvor der er inkluderet andre tilbud i Klinikken på gården. Velkommen  🙂