Rideterapi

Rideterapi
Pædagogisk/psykoterapeutisk uden tilskud.
Spørg din sagsbehandler vedr. bevilling af terapi ved hjælp af hest.

Forklaring – for en større gennemsigtighed, har vi valgt at kategorisere rideterapi, således du som bruger får større klarhed over:

  • om det er noget for dig
  • hvad du går ind til
  • hvad du får for dine penge!

Kategorisering af ‘rideterapi’ på Stald Plus Gården:

Pædagogisk specialtilrettelagt, varighed 45 minutter inkl. klargøring
er for enhver der ikke kan eller vil deltage i almindelig holdundervisning på rideskole.
Til børn / unge / voksen med behov for en specialpædagogisk indsats på forskellige områder. For eksempel ved medfødt- eller senhjerneskade.
Her kan blandt andet arbejdes sansemotorisk, med fysisk og psykisk træning i specialpædagogiske rammer, samt konkret læring ved hjælp af hest.
Der indgår samtale pædagogisk støtte. Udgangspunktet er din personlige problematik/behov.
Kun individuelle sessioner og i forløb minimun 10 gange.

Aktiv med hest 45 min. –kun individuelle sessioner og i forløb minimun 10 gange.
For dig der ikke kan- eller ikke vil, modtage undervisning på hold, i normale rammer på en rideskole, men gerne vil arbejde med hest, gå til hest, let ridning og have fordele ved aktiv træning sansemotorisk, psykisk og fysisk.
Med 45 minutters aktiv træning tilgodeses dine evner fysisk, psykiske, almene motorik, udviklingsforstyrrelse, senhjerneskade og træner dig specifikt.
Tilpasses børn, unge, voksne der har særlige behov – fysisk, psykisk, motorisk sansemæssigt, og hvor der kræves specialpædagogiske hensyn.
– altid udendørs
– der KAN udarbejdes en handleplan f.eks sammen med sagsbehandler
– du møder til aftalte tid – er passende påklædt medbring egen cykelhjelm/ridehjelm
– Du må være selvhjulpen og sidde op uden hjælpemidler
(ved handikap som begrænser dette må du gå til rideterapi hos fysioterapeut).

Pædagogisk ridning er :
– specialpædagogik med/til hest
– læring, dannelse
– Individuelt

Pædagogisk ridning er IKKE:
– ridefysioterapi
– rideundervisning/hyggeridning
– psykoterapi
– 2 personer på en hest
– rideskoleridning.

Rideterapi er også sansemotorisk træning

Psykoterapeutisk ridning er en kropsorienteret oplevelsesform der har en kraftig indvirkning på både krop og psyke. En meget aktiv måde at arbejde på, med integration og selvindsigt – at lære sig selv at kende på en ny måde. Følelser, emotioner, kontrol, angst, kognition, og de kropslige reaktioner er i spil i denne sansenære terapi, der ofte kræver passende støtte og/eller konfrontation fra terapeuten undervejs.
Kan anvendes af enhver som ønsker en kropterapeutisk tilgang og behandling.
Ved opstart af terapi med hest – starter med en forsamtale for at vi kan finde frem til hvad dit behov er og hvilken form for terapi der passer dig, om du ønsker et forløb med heste – med eller uden ridning. 
Du kan betale én session af gangen til fuld pris, eller få rabat når du betaler forud.

Generelt kan siges om terapiformen at den først og fremmest er intensiv kropsterapeutisk – der altid afsluttes med samtale.

Det er en helt unik form for terapi der ikke kan sammenlignes med den pædagogiske rideterapi. Eller ‘rideterapi’ generelt.
Psykoterapeutisk ridning- en terapeutisk interventionsform der ikke kan sidestilles med andre metoder. Psykoterapeutisk ridning hos Stald Plus er når ridning kombineres med oplelvelseorienteret psykoterapi. En ny dimension tilføres terapi og selvudvikling med psykoterapeutisk ridning. Ikke kun kropsterapien i almindelighed, men også oplevelsesorienteret psykoterapi og kognitiv terapi hæves med flere niveauer !
Selvudvikling sker løbende under hver eneste seance, og der følges op før- under- og efter ridningen, med samtale og terapi.

Psykoterapeutisk ridning kan anvendes af alle der af den ene eller anden årsag har lyst til at gå i gang med selvudvikling, også med en psykiatrisk diagnose kan man have stor gavn af denne terapi.
Du behøver ikke – at fejle noget eller have en diagnose for at gå til psykoterapeutisk ridning
Du behøver ikke – at vide noget om ridning eller om heste
Du skal bare have lyst til at lære nyt om dig selv, og tage på en ny og spændende rejse i selvudvikling.

Eksempler på diagnoser, hvor erfaring er positiv med den psykoterapeutiske ridning:
– whiplash (piskesmæld)
– spiseforstyrrelse(r)
– angst
– depression
– stress
– ‘virus på balancenerven’
– hovedpine, svimmelhed, myoser i skuldre/nakke region
– lænde/ryg/hofte smerter (også fantom smerter)
– psykosomatiske symptomer
– hovedpine og andre tilstande hvor der ikke er konstateret anden medicinsk årsag

Eksempler på andre begrundelser klienter har brugt for at gå til psykoterapeutisk ridning:
– træning af kroppen
– forandre selvfølelse (altså ikke kun selvtillid)
– større selvindsigt
– betydningsfuld oplevelse, læring og selvindsigt
– hensigtsmæssige mestrings strategier
– skilsmisse
– PTSD og traumeterapi
– misbrug/afhængighed
– smertehåndtering
– selvudvikling som rytter og menneske
– ny udfordring

Psykoterapeutisk ridning er :
– intensiv krops og psykoterapi
– terapeutisk intervention
– samtale
– individuel terapi

Psykoterapeutisk ridning er IKKE:
– ridefysioterapi
– rideundervisning
– special pædagogisk ridning
– 2 personer i terapi
– samtale
– rideundervisning/hyggeridning

 

psykrid

 

Hvad du altid får med i rideterapien er:
– mindfull ridning
– ro fordybelse
– samspil med hest
– individuelt personligt arbejde

 

Ved opstart af en hver form for rideterapi – starter med en forsamtale for at vi kan finde frem til hvad dit behov er og hvilken form for terapi der passer dig, om du ønsker et forløb med heste – med eller uden ridning. 

Ridning som terapi
Terapi med heste inddraget af nogle kaldet hesteassisteret terapi af andre kaldet hesteterapi. Her rider du ikke på hesten, men den indgår i et terapeutisk arbejde sammen med dig om din egen udvikling. (Det handler ikke om horsemanship, hvad mange fejlagtigt har en forventning om. Horsemanship anvendes i en del pædagogiske tilbud andre steder der kaldes rideterapi).
Hos Stald Plus har vi fokus rettet mod de psykologiske processer der foregår i den enkelte, med passende terapeutisk intervention.
Det er

Terapi med heste inddraget er :
– selvudvikling
– samspil med hest

– terapeutisk intervention og  samtale
– aktiv psykoterapi sammen med heste og psykoterapeut
kan være behandling (feks stress, angst, depression)
– Personlig læring

Terapi med heste inddraget er IKKE:
– horsemannship
– undervisning
– ridning
Ved opstart af rideterapi – starter med en forsamtale for at vi kan finde frem til hvad dit behov er og hvilken form for terapi der passer dig, om du ønsker et forløb med heste – med eller uden ridning. Når du starter i forløb med minimum 10 gange er forsamtalen gratis.

Eksempler hvor vi har gode erfaringer heste inddraget:
– ptsd
– stress
– angst
– depression
– afhængighed
– fysiske smertebilleder og psykosomatiske symptomer
Eksempler udviklingspunkter klienter har arbejdet med i terapi med hest:
– parforholdet og problematikker
– familiens problematikker og trivsel
– forælder udvikling (tema barn og teens)
– forandre selvfølelse
– selvindsigt
– finde mening i livet
–  adfærds problematikker /andres og egne
– mestrings strategier og livsmestring
– PTSD og traumer
– misbrug/afhængighed
– håndtering smerte/stress/
– selvudvikling generelt som menneske
– selvværd vs selvtillid
– ud af afhængighed

og meget mere… Terapi med heste

Sådan gør vi
Ring og bestil tid til en forsamtale og vi mødes for at afdække hvilke behov du har, og hvilken form for terapi der passer til dig. Du behøver altså ikke vide i forvejen hvilket produkt du vil købe, det bruger vi blandt andet forsamtalen til.
Skal din sagsbehandler på banen, kan det være at vedkommende, enten skal inviteres med til samtalen, eller du kan bede vedkommende kontakte mig forud vores møde. Ofte letter det indgangen til at få et selvudviklingsforløb bevilliget.

Send os gerne en besked hvis du ønsker at blive ringet op. Info@staldplus.dk

Ved opstart af en hver form for rideterapi –  du starter med en forsamtale for at vi kan finde frem til hvad dit behov er og hvilken form for terapi der passer dig, om du ønsker et forløb med heste – med eller uden ridning. 
Rideterapi er ikke ride undervisning eller anden undervisning.
Rideterapi hos Stald Plus varetages professionelt.

 

Bestil tid til en forsamtale på mail gitte@staldplus.dk
eller på tlf 20823511 (hverdage kl. 17-19)
Forvent ventetid på terapiforløb med hest.


Om terapi med heste på Stald Plus gården:

På Stald Plus Gården varetages psykoterapi med heste, primært af Gitte Sperling der blandt andet har en idrætsfaglig uddannelse, en godkendt uddannelse som psykodynamisk psykoterapeut, overbygning og efteruddannelse som familieterapeut, diplom i pædagogisk psykologi med mere.
Gitte har tidligere fungeret som lærer på efterskole, idrætslærer, rideinstruktør, pædagogisk arbejde på institution, som elite idræts coach og supervisor.
Uddannelse og erfaring med heste og terapi er fulgt op af studier, og relevante kursus og efteruddannelser. Samlet med flere års erfaring omfattende: Anatomi/ fysiologi, Motion, kost/ernæring, Pædagogik, Psykologi, Læring/udvikling, Krop og Psyke.

Terapi hos Stald Plus spænder desuden over begreber som mindfullness, positiv psykologi, styrkebaseret læring og flow.
På den baggrund udspringer specialet at inddrage heste i terapi til enkeltpersoner, til par, til familier og andre grupper.
På det rideterapeutiske felt og relationsabejdet med hest har Gitte gennem projekter udviklet selvudviklingsforløb med individuel terapi, samt terapi i grupper.
Med erfaringsgrundlag i velafprøvede behandlingsforløb for unge og voksne har et behandlingskoncept taget form.
Er du interesseret i et kortere eller længere behandlingsforløb kan du melde dig til som selvbetalende eller eventuelt søge forløbet bevilliget gennem din kommune.

På evidens baseret grundlag, varetages  MBT, ACT, coaching, leder- og medarbejder træning hvor hesten er en del af processen.
Rideterapi, Terapi med heste inddraget – uden ridning, varetages hos Stald Plus professionelt i alle henseender. Andre aktive terapeuter hos Stald Plus har gennemgået vores 5 modulers efteruddannelses forløb.
Ring og bestil tid til forsamtale, rideterapi, selvudvikling eller behandlingsforløb.
Mak sryttervægt 90 kg, du kan sagtens ‘gå til hest og terapi med hest’ selvom du vejer 140 kg, du sidder bare ikke på hesten.

Bliver du forhindret til bookede tider: så husk at melde fra mindst 48 timer inden din aftalte tid. Ved senere afbud faktureres normal timepris.