Ryttervægt

Vi ser Ryttervægt og hestevelfærd i en sammenhæng

Vore heste er udelukkende den islandske hesterace,
og hos os må de maksimalt bære en ryttervægt på 90 kg.

Er vi eller du i tvivl, har vi en ryttervægt i sadel rummet.
Det kan lyde hysterisk i nogles ører, og måske provokerende, men…
hestens ryg, den skelet,dens muskler, dens led og sener kan ikke holde til at bære rundt på 100kg.

Forskning viser at rytter der udgør en vægt på bare 20% af hestens vægt udgør en sundheds risiko, og dertil vil jeg pointere at dygtige ryttere med tusindvis af undervisnings og træningstimer i akademisk og skolet ridning, har et noget anderledes højt niveau end hyggerytteren, som måske nok har redet engang eller rider 1-2 gange om ugen for egen vindings skyld!

Som nybegynder, turist eller i enhver form for terapi her kan man ikke tale om at rytteren er hverken øvet, erfaren eller en kompetent rytter!
Og hesten bliver pludselig et redskab, hvor man må gøre sig klart at hesten udelukkende bliver brugt for at hjælpe mennesket eller tilfredsstille et menneskeligt behov.

Hvis hestens velfærd og trivsel skal tilgodeses, må der være at ufravigeligt krav til den som udbyder udlejning af hest/ridning /undervisning – om at  tage hensyn til hestens velfærd og  trivsel (bæreevne, muskulatur, træning og opbygning og ikke mindst en maks grænse på ryttervægten samt hestens arbejdstid og måden den arbejder på).

De fleste mennesker sidder piv-skævt på en hest, det forplanter sig i hestens krop og giver den skader, samt store smerter.

Vortes islandske heste bære maks ryttervægt på 90 kg.

En eller to personer på hest?
Vores heste har altid, uanset rytterstørrelsen kun én rytter på af gangen!
– dette gælder også med børn barn/ voksen.
Årsagen er at to ryttere sidder ikke som én person, de giver:
1) forskellige signaler til hesten.
2) deres vægt er to uafhængige af hinanden en urolig vægt.
3) de vil påvirke hestens skelet to på samme tid og give hesten, en ikke hensigtsmæssig ‘kiropraktor behandling’ som påfører hesten skade.

Desuden kan man ikke være i fuldt samspil og kontakt med hesten, når man er to på!

 

Derfor er der helle ingen ryttere hos Stald Plus som “sidder op” på traditionel vis.
Den islandsk kendte metode hvor du så at sige svæver op, for løst hængende gjord, er en teknik som er svær at lære men den eneste rigtige hvis du ikke bruger en stige kasse eller lign. Hermed sagt at du selv må være fysisk klar til opsidning. Det er igen et spørgsmål om ikke at vride i hestens ryg med vægten, eller sætte sig med et bump.
Rytteren uanset vægt, skal øve og kunne (uden hest) opsidning, at sætte sig, og at sidde rigtigt   – INDEN ridning på selve hesten starter.