Om Stald Plus

jernhest

Stald Plus (med det grønne +)
Plus for mennesker Plus for hesten

– med hesten inddraget

“Bedre livskvalitet for mennesket – bedre velfærd for hesten”
____________________________________________________________________

Stald Plus var det første ride-, kursus- , terapisted i Danmark
der ikke har anvendt
metal i hestens mund, eller metal under hoven.

Hesten har altid deltaget frivilligt, hvorfor vi ikke har anvendt magtmidler.
Ridning har aldrig været det primære mål i hverken terapi, coaching eller lærende aktiviteter.

 

ETIK_sko

Stald Plus Gården
Adresse og kontakt

Værdier – Etik og Filosofi
Det holistiske perspektiv afspejles i de Stald Plus værdibegreber der kommer til udtryk gennem vores filosofi. En holistisk tilgang betyder at se og forstå helheden, omkring
både menneskets velbefindende, og dyrets/hestens velbefindende, samt det omkring værende sunde miljø.
Miljøet som er menneskeskabt- og påvirkeligt, samt den rå natur og dens ressourcer.

Vi dyrker jorden økologisk, som naturligt indgår i en holistisk erkendelse og gennem flere år haft autorisation til økologisk drift.

Adfærdsproblemer, sygdomssymptomer og andre ubalancer ses som signaler.
Det levende ses i en sammenhæng – fysisk – psykisk – socialt – miljømæssigt.

De værdier Stald Plus bygger på er

 • Bidrage til løft af menneskelig livskvalitet og trivsel ud fra den enkeltes potentiale
 • Bidrage til løft af hestens trivsel gennem rådgivning og undervisning af ejer
 • At tilbyde aktiviteter til mennesker med heste inddraget, uden at gå på kompromis med hestens trivsel og velfærd
 • At tilbyde produkter som vi i Stald Plus selv har grundig viden om og erfaringer med.

Etik

Etik handler om vaner og handlinger, for nogle mener etik er lig moral, men mest korrekt kan siges at etik er de principper, der ligger til grund for vores moralske handlinger altså spilleregler for handling.

 1. Hestens trivsel må aldrig tilsidesættes for at opfylde de menneskelige behov,
  og hestens velbefindende kommer altid før vores egne behov, både i terapi og andre aktiviteter
 2. Vi påtager os til enhver tid ansvaret for at der ikke foregår overgreb på hesten, hverken mentalt eller fysisk, dette kan i praksis lade sig gøre gennem en aktiv forholden til hestens trivsel i en hver situation
 3. For et det enkelte menneske kan udvikle sine personlige kompetencer, vokse og gro, udfolde sit potentiale, må vedkommende tilbydes trygge rammer, et fair modspil, medspil, udfordring og ærlig sparring, samt at blive mødt på passende niveau – hver gang.
 4. Tavshedspligt er en selvfølge.

Læs om Etik – Heste i terapi
Læs om Etik – Psykoterapi med heste inddraget

Vores filosofi
Stald Plus er et plus for menneske og et plus for hest

 • Vores udbud af aktiviteter, salg af ydelser og produkter vil på bedst mulige måde altid blive et plus for mennesket – og et plus for dyrene.
 • Vi vil kunne stå inde for hver en ydelse og hvert et produkt vi leverer hos Stald Plus
 • Vi går ikke på kompromis med kvaliteten men fordrer en ensartet høj produktkvalitet, en professionel viden der leveres med ærlighed og benene på jorden.

Rammer
De fysiske rammer er naturen, hvor udelivet er ufravigeligt. Indhegnede områder, skov, mark og den frie natur.
Vores menneskelige værdisæt, er rammesættene for personale og samarbejdspartnere
blandt andet har vi udarbejdet en folder, sådan gør vi, sådan gør vi ikke – som oplæg til forventningsafstemning.


Kort historie:

Stald Plus er etableret ud fra en holistisk tilgang til mennesket og til hesten. Vi var det første ridested i Danmark som underviste i- og praktiserede ridning udelukkende uden anvendelse af bid eller anden magt.
Vi har ikke tilknyttet rideklub eller anden forening til stedet.

Stald Plus har siden 1990’erne og indtil 2019 dannet ramme om sommerlejr (+Camp) undervisning i godt horsemanship, samt terapeutisk intervention med heste (+Terapi).
Omkring årtusindskiftet konverteredes fra varmblods heste, til nordisk fuldblod –  de islandske heste.

Siden 0’erne har kerneydelsen været selvudvikling med heste inddraget.
Dette via coaching, psykoterapi og kurser.
De udfordringer mennesker, virksomheder og organisationer står overfor er i konstant forandring, hvilket er et naturligt tema i selvudvikling.
Stald Plus er aktiv i den dynamiske forandringsproces  udvikling og tilpasning til aktuelle behov.
Det grønne plus i navnet har fortsat samme værdi.
–  aktiviteter der tilgodeser både menneskers- og dyrs livskvalitet. Det grønne plus omfatter også naturen.

Stald Plus tidslinie


Ejerforhold
Stald Plus ejet af Gitte Sperling; der blandt andet er uddannet psykoterapeut, kropsterapeut,
med efteruddannelser i pædagogik, psykologi, gestalt- samt kropsterapi, bodymind, familieterapi, psykodynamisk psykoterapi, vejledning og supervision.
Hun har en idrætsfaglig diplom uddannelse, diplom i Fysiske terapier, og diplom i pæd.Psykologi.
Gitte er
praktiserende psykoterapeut MPF, optaget i og medlem af Dansk Psykoterapeut forening. Du kan finde flere oplysninger om hende og hendes klinik på GitteSperling.com
Hun varetager opgaver som coach, konsulent og underviser og er ansvarlig for kvaliteten i undervisning, terapi, kurser og behandling hos Stald Plus.

Gittes hesteviden og erfaring har siden 70’erne, omfattet privat ejerskab af forskellige hesteracer, træning, ridning, samt avl. Sideløbende også i privat regi, træning af terapihunde, og brugshunde.
Med dybtgående interesse for gruppeprocesser, relationer mellem mennesker og dyr, har Gitte udviklet sit speciale i terapi med heste. Drevet projekter med terapi i udlandet med og uden heste.
Se her på Gittes klinik om behandling og terapi

Om hestene:
Hestebestanden hos Stald Plus består udelukkende af renavlede islandske heste af god afstamning, med godt sind.
Hestene har indgået i forskningsprojekter her på stedet, omhandlende terapeutisk intervention.
I blandt hestene, er enkelte specialuddannet til psykoterapeutisk ridning, de resterende kan indgå i pædagogisk specialtilrettelagt læring, lærende aktiviteter, ledelse og teamudvikling, coaching samt terapeutisk intervention.

Det professionelle arbejde
Varetages hos Stald Plus af veluddannet personale med erfaring på det specifikke område.
Kerneydelsen er selvudvikling og terapi der fremmer bevidsthed og læring på et personlig plan, samt formidle viden om heste, og respektfuld omgang med heste.
Vi samarbejder med pædagog, psykolog, psykoterapeut, erhvervskonsulent, erhvervspsykolog, socialfaglig konsulent, anden behandler og underviser.
Vi indhenter straffeattest og børneattest i nødvendigt omfang, på de samarbejdspartnere der er tilknyttet aktiviteterne på stedet.
Alle er underlagt tavshedspligt og medlem af brancheorganisation.

Gæsteundervisere inviteres efter behov
Kendetegnet for vore undervisere og involverede faggrupper er:
De er personligt og fagligt kompetente indenfor deres område, de fremtræder med nysgerrighed på personlige processer og gruppedynamik hos både mennesker og dyr. De værdsætter friheden til at stille de skæve spørgsmål, at reflektere og eksperimentere, på tværs af faggrupper, og så trives de i det udendørs element, med højt til loftet og i en behagelig omgangs form.

Sagsbehandler:
Få tilsendt beskrivelse af tilbud ved henvendelse, opgiv venligst EANnr.
Alle priser, afregnes på time basis, til dagspris.

Rapport/Udtalelse kan udarbejdes på forlangende, altid til dagspris.
Vær opmærksom på GDPR, persondataloven, krav om samtykke erklæring, samt tilbagekaldelse af samme.

www.staldplusshop.dk (ikke længere aktiv)

Stald Plus har i årene 2011-19 drevet online shop med forhandling af udvalgte homøopatiske lægemidler til mennesker og dyr, særlige fodertilskud og plejemidler til heste.

Tilmelding og betaling af aktiviteter sker i dag ved direkete henvendelse til info@staldplus.dk

Billeder på Stald Plus.dk behæftet med copyright
Alle billeder på sitet er fotograferet på StaldPlus Gården.
De heste du ser, er alle heste der har været eller stadig findes på gården og som du kan møde på stedet. Alle billeder er behæftet med copyright, vi har fået tilladelse til at anvende disse i Stald Plus regi og kun på Stald Plus hjemmeside, du må derfor ikke kopiere eller anvende billeder fra www.StaldPlus.dk sitet. Har du brug for heste eller terapi -billeder til et projekt og vil gerne anvende et bestemt billede, så kontakt Gitte og forhør om betingelser.

Tak til Ulrik, Astrid, Julie, Henrik, Dorthea, Caroline, Mia, Frederik og Christoffer, at vi må anvende billeder hvor I tjenestevilligt har stillet op som modeller, og til Inge Lise for modig medvirken på film,  samt Biolog Anders Kofoed der modigt sprang ud i hesteleg, og I andre Susan, Caroline, Lene Selma, IIdia, Charlotte, Maya, Maj, Ellen, Kamilla, Astrid, Cecilie, Emilie, Jane, Emma, Mette, Katrine, Louise, Nadja, Agnethe, Ndia, Sofie, Nanna, Sif, Laura, Juliane, Clara, Amaile, Majken, Freia, Mille, Kristine, Majken, Bendicte, Isabella, Signe Josefine. Elsebeth og Villem.