Teams – arbejdsgrupper

Personale kursus

kursus_med2
Selvudvikling for personalet

”Alle steder hvor der er dannet grupper kommer ens personlige kompetencer i spil. Hvordan man samarbejder med forskellige mennesker afhænger i høj grad af egen personlighed og kompetencer”

Vi danner grupper alle steder, i fritiden og på arbejdspladsen – familien er også en gruppe.
Gruppen kan være selve ledelsen eller en ledergruppe, projekt team, en undergruppe af en anden gruppe -og tværfaglige samarbejdsgrupper.

Arbejdsgruppens succes afhænger i høj grad af gruppens dynamik og evne til kommunikation. Den enkeltes udvikling i gruppen – og gruppens udvikling danner indbyrdes synergi.

I takt med tidens udvikling og de elektroniske tilbud bliver vores relationer og kommunikation forstyrret heftigt af både emails, sms og digitale medier på internettet.

Kommunikation imellem mennesker er medvirkende til at højne eller mindske kvaliteten i samarbejdet medarbejdere imellem. Relationer påvirkes af kommunikations formen, hvilket påvirker ikke blot præstationer og resultater men også det psykiske arbejdsmiljø og dermed den enkelte medarbejders arbejdsglæde. Der sker dagligt små og store misforståelser, blandt medarbejdere og ledere, og selv om den enkelte mener selv at være verdensmester og klar i sin formulering, er det meget almindeligt at der alligevel mangler en brik for at kommunikationen er helt på plads. Det giver utilfredshed og kan være en årsag til den enkelte mistrives på jobbet.

Lad arbejdsgruppen få et tjek!
Vi tilbyder virksomheder et tjek af arbejdsgruppen og tager pulsen på den almene psykiske trivsel blandt medarbejdere.

Er der tegn på stress, hvordan er arbejdsgruppens samarbejdsevner og indbyrdes kommunikation?

Få et tilbud til virksomheden:

 • Coaching
 • Terapi
 • Samarbejde og kommunikation
 • Overbygning til teambuilding
 • Igennem sygdom og tab

Stress kursus:

 • Hvordan er stressniveauet i Jeres virksomhed ?
  Sygemeldinger kan skyldes stress, udbrændthed kommer i forbindelse med stress.
 • Er en medarbejder er ved at blive stresset – hvordan kan I forebygge stress i virksomheden og håndtere når en medarbejder rammes af

Dynamik og ansvar på arbejdspladsen:
Et sjovt og anderledes kursus til medarbejderne

 • Når små ting vokser sig større
 • Kvinder og mænd – ’fnidder og tø hø’ med oversættelser
 • Er en medarbejder ved at blive stresset
  – hvordan kan I sammen forebygge stress i virksomheden og håndtere når en medarbejder rammes af stress.
 • Fordi vi arbejder bedre når vi er hele mennesker i trivsel

Kursus_med1

Stald Plus er en del af GreenCare netværket i Danmark