Ledertræning

Ledertræning

Den moderne leder på kursus med heste

Som moderne leder mødes man med en række krav om kompetencer fra den ansættende virksomhed/organisation. At være leder indebærer derfor at have en stor del af disse kompetencer tilegnet sig på forskellig vis gennem uddannelse og erfaring. Uddannelser og efteruddannelser af ledere har fokus rettet mod de grundlæggende ledelses kompetencer…leder1Grundlæggende ledelses kompetencer:

 1. Beslutningskompetence
 2. Strategisk kompetence
 3. Motivationskompetence
 4. Kommunikationskompetence
 5. Økonomisk kompetence

Det varierer fra person til person, i hvor høj grad man har udviklet disse kompetencer og en del lederkurser tilbyder efteruddannelse der inkluderer en ”værktøjs- kasse” (et yndet udtryk) hvorfra lederen kan hente ”værktøj” efter behov. Der anvendes i stigende grad personligheds tests og analyser som er med til synliggøre styrker og svagheder. Her igennem defineres også ledertype samt lederstil.

I uddannelse af dygtige ledere kan man genkende powerord som:
Overblik – Gennemslagskraft – Handlekraft.

Hvad kan vi og vores heste hjælpe lederen med?

 1. Ledelse med hjerte, forstand og common sense
  Spotte dine blinde pletter og hjælpe dig videre i din selvudvikling.
  Forstå – og synliggøre din personlige/private/professionelle klemme. Krydspres privatliv/arbejdsliv samt afgrænsning.
 2. Selvudvikling af mennesket inde under ”leder-uniformen”?
  Finde balance og ligevægt i eget liv. Enhver – om end lille ubalance, påvirker lederen i det professionelle liv og udkrystalliseres dermed gennem den personlige udstråling og kongruens.
 3. Træning i et ledelsesmæssigt perspektiv
  Træning af dine personlige kompetencer: Kommunikation, konflikt og assertion. Selvforståelse og forståelse af andre, empati og kongruens.
  Hjælpe dig til en mere hensigtsmæssig håndtering af de problematikker du møder. Udvikle og styrke din evne i relations fokuseret ledelse.
 4. Tilførsel af autensitet i dit lederskab
  Starter med at se på sig selv, og i praksis afprøve sig selv ift egne begrænsninger og evt. uligevægt mellem intentioner, følelser, budskab og reel adfærd. Det kan for nogen, være skræmmende at se sig selv fra denne vinkel, og tage hul på det andre ser.
  Det er samtidig her, man får en særlig mulighed for at flytte sig. Gennem en unik træningsmetode til den enkelte leder eller hele ledergruppen – resultatet implementeres naturligt i dagligdagen.
 5. Ledelse af mennesker
  At forstå gruppeprocesserne, og de bagvedliggende årsager til gruppens adfærd, og at forstå din egen gruppes adfærd har betydning for din succes som leder i dagligdagen. Hvordan gruppen opfatter dig som leder, om du er hunkøn eller hankøn, er også væsentlig for at dig at få viden om. Ligesom hvilke forventninger din gruppe har til hvem du er bagved ‘uniformen’ i forhold til hvem du er i virkeligheden.

Den autentiske leder –  den gode leder
Dine faglige kompetencer er vigtige, men dine personlige kompetencer har væsentlig betydning især hvis du går efter lederjob eller et andet job. I dag forventes det i langt højere grad end tidligere, at du bruger dig selv som menneske til at fylde jobbet ud. Men det er en disciplin som kræver indgående kendskab til sine medarbejdere og sig selv, og ikke mindst viljen til at gå nye veje, og på den vej blandt andet møde sig selv som leder.

Fakta: De dygtigste ledere har også de mest succesfulde medarbejdere, der trives og udvikler sig.
For at være den bedste leder må man udvikle sin egen personlighed og være autentisk. Det ikke nok at mestre og udvikle på kompetencer, lederens viden og forståelse af gruppens individer, i samspil med sig selv kan igennem træning blive løftet til et højere niveau. Når dine personlige egenskaber og værdier træder frem bliver du er autentisk, dit lederskab bliver ærligt og ægte.

Et kursus er ikke et godt kursus – uden transfer. Det hjælper vi dig med at sikre.

Få et tilbud til

   • Ledertrænings forløb
   • Individuel ledertræning
   • Kursus forløb til ledergruppen
   • Toplederen next level – bæredygtig ledelse ind i en ny tid
    Et unikt koncept…”LEDER ReBoot” her er hestene inddraget i vigtige læringsprocesser.

Stald Plus er en del af GreenCare netværket i Danmark