Kursus

Kurser
med heste inddraget

Kursus:
Faglig efteruddannelse 5 moduler

For Rideterapeuter og andet fagpersonale.


Virksomheder organisationer:

Kommunikation og samarbejde
–  Kommunikation i familie og på arbejdsplads. Få vigtig viden og erfaring om hvordan og hvorfor vi går skævt af hinanden, hvad vi skal gøre anderledes for at lykkes med kommunikationen, og hvilken indflydelse den har på vores relationer. Aktivt kursus der veksler mellem teori og praksis.
Assertiv kommunikation
Dybt ind i verbal, nonverbal kommunikation, med transaktionsanalyse og assertions træning. Vigtig viden og erfaring samt træning i hvordan vi selv har ansvar for at lykkes med kommunikationen, og hvilken indflydelse den har på vores relationer og egen autensitet. Aktivt kursus der veksler mellem teori og praksis.
Krise håndtering
At kende til hvad krise er , hvordan kriser udviklinger sig og hvordan man håndterer egen andres krise forløb gør en stor forskel i familien, på jobbet, i organisationer. Aktivt kursus der veksler mellem teori og praksis.

Lær med heste – kursus

Til kommuner, virksomheder, institutioner,
foreninger, og private grupper.
Målrettes specifikke behov.

+Ledertræning kursus til ledere og mellemledere læs mere
Fordi den moderne leder har brug for professionel sparring udefra. Den fagligt dygtige leder kan blive endnu bedre gennem læring og udvikling sammen med hest.  Lederens autensitet, og forståelse for personligt lederskab løftes. Supervision og personlig træning med intelligent strategi, byder på ny udvikling hos lederen.
+Personale udvikling Læs mere om medarbejderkursus
Der skal andet til end ‘bare’ teambuilding, derfor har vi i StaldPlus regi udviklet en overbygning til teambuilding, som et udfordrende 2- eller 3-dags kursus for teamet. Ikke noget med at repelle eller svømme i koldt vand, men vi kan love dig at det vi laver af aktiviteter, er mindst lige så interessant og pirrende for sanser, mod og tanker, følelser og handling. Udfordring til teamet der rammer ind i Teamets behov for udvikling.

Vi inddrager heste  med lærerige udfordrende aktiviteter der fremmer samarbejde, forståelse, refleksion, kreativ tænkning og ansvarlighed i teamet.

Derfor overbygning hos StaldPlus følges I af vores personale, som er i stand til at tune sig ind på ‘blinde pletter’, svagheder og styrker hos Jer, samt give menneskeligt støtte hvis det bliver nødvendigt. Ingen efterlades i tomrum, alt feed back og opsamling foregår professionelt og ansvarligt.

Når vi kalder aktiviteten for overbygning er det fordi vi kan gå i dybden med specifikke arbejdspunkter man ellers går let hen over. Der hvor der sker personlig udvikling, er når udfordringer tilpasses undervisningen og der sikres transfer til dagligdagen.

Stald Plus er en del af GreenCare netværket Danmark