Hvem og hvad

Hvem kan profitere af vores tilbud?
Har du brug for hjælp til din udviklingsprocess, eller har du lyst til at få professionel sparring og inspiration til din personlige udvikling. Måske du er psykisk sårbar og har svært ved at  gå i almindelig terapi med samtale, det kan være du har prøvet med samtale terapi men det ikke rigtigt rykker noget?

At gå i terapi med heste inddraget er for enhver, der har har behov for eller lyst til at udvikle sig selv i en helt unik process. Metoden vi anvender hos Stald Plus kan tilpasses et hvert formål og enhver målgruppe.

Eksempler:
• Personlighedsforstyrrelser
• Psykiske ubalancer, akutte belastningsreaktioner
• Stress/angst/depression – relaterede tilstande
• Senfølger efter overgreb, incest i barndommen
• Særlige sårbarheder

  • Kriseramte mænd
  • Kriseramte kvinder
  • Kriseramte familier
  • Kriseramte børn
  • Sårbare familier af anden årsdag
  • Familier ramt af kronisk sygdom og PTSD
  • Voksne Borgere der har brug for indsats i ressourceforløb
  • Indsats til sårbare børn og unge

Hvad?
At gå i terapi med heste inddraget adskiller sig fra almindeligt kendte terapiformer, i det der er inddraget et til flere levende dyr, hvis tilstede værelse kontinuerligt påvirker den terapeutiske process. Dette er en unik fremgangsmåde som vil bringe nye dimensioner til den terapeutiske process. Vi foretager aktivt terapeutisk intervention ved hjælp af hestene. Fremgangsmåden er ikke én bestemt metode som for eksempel i kognitiv terapi, men eklektisk – det vil sige  sammensat af flere metoder der kan bringes i spil i forhold til den enkelte klients problemstilling.

Terapi på Stald Plus Gården tager udgangspunkt i dig – det hele menneske fysisk, psykisk og sjæleligt. Den måde du handler på i forhold til din livs situation.
Den måde du behandler dig selv på.
Ved at investere tid og energi i terapeutiske processer kan vores velbefindene øges betydeligt, og vores livskvalitet dermed bedres! At investere terapeutisk i sig selv, betyder at tage sig selv alvorligt og blive bedre til at være den man er.

Terapi er at behandle
Behandling af smerte kan foregå på flere måder, alt efter om vi oplever fysisk eller psykisk smerte. Det behøver ikke nødvendigvis være en smerte, det kan være en ubalance vi ønsker at rette op på.
Psykoterapi kan være en hjælp når der opstår psykisk smerte eller ubalancer. I nogle tilfælde sætter den psykiske smerte sig, så fast i kroppen at der opstår fysiske symptomer som spænding, smerter (hovedpine oa.).
Ubalancer har rod forskellige steder, indefra kommende og udefra kommende – fysisk/psykisk. Dermed også sagt at psykiske smerter påvirker fysikken, og fysiske smerter påvirker psyken og en terapi vil derfor gribe symptomerne, finde ind til årsagen og behandle den. Smertelindring/heling kan opnås gennem at mærke, erkende og forstå, sin aktuelle situation og dermed få handleværktøjer til at ændre sin livsstil. Når det er hændelser der har påvirket os, kan vi ikke ændre hændelsen og vores opgave vil da blive; at være i den efterfølgende process. Heling og genopretning af ubalancer kan vare i længere, eller kortere tid – men når man tager hånd om problemer/tilstande terapeutisk, da vil en ændring af ubalancen begynde at tage form.

I takt med at psykologer  lærer nyt gennem forskning finder man, sjovt nok, frem til metoder som vi genkender fra vores terapeutiske tilgang, for eksempel mindfullnes, hvis indhold til forveksling ligner en del af det vi har anvendt sammen med heste igennem rigtig mange år!
For eksempel er mentalisering helt automatisk integreret i terapi med heste, her hos Stald Plus.
Og den tredje generation af kognitiv terapi videre udviklet til ACT, er også automatisk en mulighed i terapi med heste her på stedet. De forskellige psykologiske teorier som terapi med heste er baseret på ligger tilgængelig her (link Gitte Sperling, psykoterapeut)