Diagnoser og heste

Diagnose markedet:
Der uddeles psykiatriske diagnoser som aldrig før og der igangsættes ligeledes behandlinger og tiltag som aldrig før.

Det er vigtigt at vide når du har fået en diagnose, at du behøver ikke gå i stå og lade dig begrænse af diagnosen. Diagnosen er blot en beskrivelse af symptomer således fagfolk kan have en indbyrdes forståelse af hvordan man bedst muligt kan yde støtte til dig så du får en bedst mulige vilkår fremadrettet.

Få det bedre
Du kan gennem terapi få det bedre, og den bedring vil kunne manifesteres som livslang. Om du har en psykiatrisk diagnose fx indenfor autisme spektret ADHD, ADD eller borderline person- lighedsforstyrrelse, behøver du ikke blive begrænset af det, dette åbner i virkeligheden mulighed for mange andre positive ting.

Men alting tager tid, og du må blot forstå at du kan få det langt bedre med din angst og stress igennem terapi. Her kan du indøve hensigtsmæssige mestrings strategier, handlestrategier, lære om konflikthåndtering. Lære om- og forstå din egen hjerne der vil spille dig et pus tit og ofte, der sender tankemylder rundt som myrer, endda i hele kroppen, eller tvinge dig til at gentage handlinger igen og igen. Du kan lære at forstå dit eget følelses virvar og blive dus med følelserne, så frustrationerne bliver mindre anstrengende at have som følgesvend.

Dit selvværd kan ændres, dit selvbillede kan ændres, og din tillid til at kunne være i verden på egen hånd ved egen hjælp kan opbygges, men det tager tid…

Rigtig mange af de psykiatriske diagnoser er et øjebliksbillede, en tilstand – som kan ændres.
De psykiatriske diagnoser består af en lang række symptomer og adfærdsformer, hvilke beskriver alle mulige negative oplevelser et menneske kan have. For at få så fuldt et billede som muligt, er det væsentligt at afdække symptomerne.

Når/hvis du får en diagnose må du huske at én diagnose har forskellige styrker varierer fra én person til den næste. Fordi du får en psykiatrisk diagnose lander du ikke i én bestemt boks hvor alting er på én bestemt måde, men der er forskelligt sammenfald imellem en lang række træk og symptomer.

Diagnoserne og deres beskrivelser kan du selv finde overalt på nettet for eksempel på SIND og Psykiatri fonden.

Jeg vil her fremhæve hvilke typer af tilstande jeg erfaring med, hvor mennesket der er bærer af en diagnose har fået langt større livskvalitet og glæde i livet:

 • Psykosomatiske lidelser herunder:
 • piskesmæld, stress, akut belastnings reaktioner og kriser samt kombinationer af senfølger efter overgreb.
 • PTSD (posttraumatisk stress)
 • Stress
 • Angst (generaliseret angst , social angst panik angst)
 • Depression
 • Selvskade
 • Spiseforstyrrelse (anoreksi/BED)
 • ADD, ADHD, NLD, OCD
 • Autismespektrum
 • Personlighedsforstyrrelse, Borderline (Dependent, Tvangspræget , Skizotyp)
 • Borderline

Læs på psykiatrifonden om :

 • Psykiske lidelser
 • Psykoser hos børn og unge
 • Autisme
 • Personlighedsforstyrrelser
 • ADHD
 • Borderline
 • ADHD eller borderline
 • Spiseforstyrrelser
 • Spiseforstyrrelse BED
 • Spiseforstyrrelse er selvskade
 • Selvskade
 • Cutting
 • Skizofreni
 • Vaner impulshandlinger
 • OCD /Tvangshandlinger
 • Misbrug
 • Afhængighed
 • Ordforklaringer

En af årsagen til at heste er så fantastiske at inddrage i terapi og selvudvikling er at de er umiddelbare, og ærlige. Du kan ikke lade som om og snyde dem. Du bliver gennemskuet, til gengæld er deres sprog klart og tydeligt ikke noget med »mumlen i skægget« .

Heste fornemmer instinktivt om det du har brug for nu og her er omsorg, eller modspil og udfordring. Hesten er så sensitivt et væsen at den mærker energien fra dig, man kan kalde den en god løgndetekto. Fordi den hører ikke hvad du siger den opfanger hvad du mener og hvad du føler, voila. Hesten har bevist deres evner og visdom

igen og igen overfor vores klienter, kunder og kursusdeltagere, hesten peger på dig. Her handler det ikke om at gætte hvad den synes. Det handler ikke om horsemanship, at give den godbidder, at kun at stå og børste nusse eller at ride på den. Det kan man også, hvis hesten giver lov og den har lyst, men vigtigst er hvad du kan lære om dig selv, hver eneste time som du tilbringer med hesten og din psykoterapeut. Uanset om du er velfungerende, hverken er stresset, angst eller har en psykiatrisk diagnose – eller du har.