Green Care på gården

 Stald Plus er jo Green Care

En del af grøn indstilling hører sammen med begrebet green care,
eller som det hedder på dansk: grøn omsorg.
Green Care er et nyere opstået begreb som naturligt hører under Stald Plus,  i et 100% holistisk perspektiv, grønt formål, tanke og handling.
Blandt andet økologisk autorisation. Med til økologi hører også andre økologiske systemer, for mennesker, natur og dyr.  Som mentale systemers økologi!
Stald Plus opfattelse af Green care er ikke blot det grønne og naturen, og omsorg herfor. Det gælder hele vejen rundt dermed også også sikring af dyrs trivsel samt, og ikke mindst måden hvorpå vi inddrager dem i vores arbejde. Der kan læses mere om vores tilgang til dyret, f.eks uden anvendt magt, sko, bidsler osv  under ETIK (link)

Derfor var Stald Plus naturligt en del af Green Care netværket i Danmark da det blev stiftet.

Rehabilitering og udeterapi i et holistisk perspektiv:
Et specielt sammensat forløb, hvor du i en given periode kan komme, i din rehabiliterings process, – “at komme tilbage – til livet”  læs mere om den process på Gittes blog.

Stald Plus har siden vi startede for mange år siden, været plus for menneske og dyr, i alt hvad vi gør, indbegrebet af grøn omsorg, vi fremhæver sammenhæng og plusser for menneske, dyr og natur når disse tre dele lægges sammen.
Når Summen er mere end enkelt delene ( 1+1+1=100)

Hos os kan du deltage i de grønne aktiviteter i et beskyttet forløb i fællesskab med andre
Under omsorgsfanen tilstræber vi bedre trivsel hos mennesker og dyr,
dette gennem et positivt og meningsfyldt samvær og aktiviteter. I naturen. Fordi naturen i sig selv har vist sig stress reducerende.

“Rehabilitering er en målrettet og tidsbestemt samarbejdsproces mellem en borger, pårørende og medarbejdere. Formålet er, at borgeren, som har eller er i risiko for at få betydelige begrænsninger i sin fysiske, psykiske og/eller sociale funktionsevne, opnår et selvstændigt og meningsfuldt liv. Rehabilitering baseres på borgerens hele livssituation og beslutninger og består af en koordineret, sammenhængende og videns baseret indsats”.

Det terapeutiske rum er uderummet,
der ydes ikke psykoterapi
men grønne rammer
og en trivselsmodel for dyrene
som ikke er til at gå fejl af.

På nogle faste dage  du kan du komme i et aftalt tidsrum og deltage i de aktiviteter omkring dyrene på gården – alt sammen i et afpasset tempo og med kompetent personale.
Det giver mening, det giver ro, det giver bedre humør, det giver motion, det giver lys og luft din hjerne får mental følelsesmæssig næring- og du kan få tilknyttet en fast kontakt på stedet. Du får tilknyttet mentor, som støtte, som vejleder – eller din personlige coach så du er sikret – professionelt og personligt
Forhør din kommune, din a-kasse om tilskud til et forløb hos os.
Grupper fra bosteder modtages gerne sammen med personale.

Den daglige omgang med dyrene – her heste, sker på vores grønne arealer i naturen.

Wilderness therapy er enten her på vore outdoor camp og i skovene – evt som et retreat i naturen, eller dit ugentlige boost.
Eller måske vil du med på pilgrimsrejse i den svenske eller norske vildmark. Inklusiv den personlige mentor du kender herfra som også er guide på turen.

Du vil hos os få adgang til at nyde samvær med dyr, og natur i stedet for at bruge og udnytte dyr, og natur 🙂
Du får lært hvad meditation i naturen har som virkning og kan gøre for dig.
Du kan mærke hvordan du kan få nytte af naturens helende kraft.
Du kan igennem oplevelse af nærvær får endnu mere glæde i dit liv, herunder energi, ro og balance.

Pris/betaling:
Grundtakst betales forud som forløb (grundtakst pr dag).
Vil du deltage i stress gruppe/angst eller depressions gruppe,  kan du tilmelde dig for en aftalt periode i forbindelse hermed.
fx Mind& Soul aktiviteter for stress reduktion.
Ønsker du gruppe terapi eller individuel terapi,
kan du deltage i vores stress program/angst program/depression program.
Du kan kommer til informationsmøde på en aftalt dag. Ring 20823511/23682664.

 

Læs om(her på sitet:)
Etik og trivsel for dyr
Samspil menneske hest
For menneske
For Hest