Behandling

Stald Plus har mangeårige gode erfaringer
med at kombinere heste og psykoterapi i behandling, og selvudvikling

Altid en helhedsorienteret indsats til dig med særlige udfordringer

Når du går i terapi/behandling med heste er målet at du får en bedre livskvalitet og klarer dig bedre i hverdagen. Ikke alle lidelser kan helbredes men du lærer at klare dig rigtig godt sådan som du er.

Børn  –  unge –  voksne
Med flg. symptom- og diagnose billeder:

• Stress
• Angst
• Depression
• ASF/ASD/ADD/ADHD/NLD/GUA/Borderline
• PTSD
• Overordnet psykisk sårbar
• Særligt sensitiv
• Selvskadende adfærd
• Spiseforstyrrelse (herunder BED)
• Senhjerneskade
• Senfølger efter Incest/seksuelle overgreb
• Piskesmæld/whiplash
• Psykosomatiske symptomer
• Funktionelle lidelser
Har du en af ovenstående diagnoser er du under udredning, – kan du sagtens få gavn af terapi/behandlingen og med det samme føle at der sker noget mærkbart for dig.
Et forløb i gruppe, eller individuelt forløb tilpasses gruppen/den enkelte.

Stald Plus projekter i mere end 20 år –  “Heste inddraget i terapi”
Pædagogisk special tilrettelagt ridning/ Psykoterapeutisk ridning/terapeutisk intervention med heste:

– Voksne med senfølger efter seksuelle overgreb i barndommen
– PTSD hos voksne
– Angst, fra social angst til normal angst
– HSP, Særligt sensitive personer
– Psykosomatiske symptomer
– Kriseramt, livskriser
– Parterapi
– Familieterapi
– Børn/unge med særlige udfordringer
– Stressramte

S
oloprojekter
Med helheds orienteret behandlingskoncept, i tværfagligt samarbejde med psykiatri, kommune, institutioner.
Inkluderer samtaleterapi,terapeutisk intervention med heste, rideterapi, relationsbaseret pædagogisk tilgang mm. Kan tilpasses den enkeltes behov for terapi og anden støtte, med vejledning, undervisning evt. sommerophold/vinterophold. Til unge og voksne.
Forhør om ledige uger.

Udviklet helhedsorienteret terapeutisk koncept
i tilbud rettet mod: stress, angst, depression, medfødt hjerneskade, udviklet hjerneskade, udviklingsforstyrrelse, tilknytning, opmærksomhed, koncentration, sanseintegration.

I terapi med heste er for ALLE – alle aldre
Hvor der ikke bliver  redet på hesten – kan alle kan deltage, som kørestolsbruger, gangbesværet m. protese eller krykke, er du svagtseende/blind, hørehæmmet/døv, talevanskeligheder,  senhjerneskadet eller andre synlige eller usynlige handikap. Selv om du har allergi kan du sagtens deltage.

Dokumentation heste i terapi hos Stald Plus
Projekt, interview, evaluering, intern rapport.
Journal, evaluering, intern rapport.
Målbarhed – langtidsvirkning, varig ændring (uden tilbagefald).

Har du brug for udtalelse vedr dit barn og hvad vi kan tilbyde, betaler du pr påbegyndt time.
Har Kommunen brug for status rapport faktureres pr påbegyndt time.

Dokumentation heste i terapi andre steder – findes på nettet.

Det er Gitte Sperling PD, Psykoterapeut MPF der er primær behandler hos Stald Plus
se også (Gitte Sperling – Psykoterapi praksis)
Du kan læse mere på Gittes egen hjemmeside her…