Fagkursus

Rideterapi / terapi med hest

Rideterapi uddannelse – rideterapi skole

– hvad skal du vælge?

Stald Plus efteruddannelse er bygget op omkring Gitte Sperlings terapeutiske koncept med heste inddraget.
Efteruddannelses konceptet vægter denpædagogisk, psykologisk, og terapeutisk faglighed
og er udsprunget af de mange års erfaring fra undervisning, specialpædagogik, og terapeutisk intervention med heste inddraget.
Undervisning varetages af Psykoterapeut MPF, kropsterapeut, par- og familieterapeut.
Relevante gæsteindlæg kan forekomme.

5 moduler samlet efteruddannelse til fagpersonale  Tilmeld dig her

Ved hjælp af en klar definering af pædagogisk ridning, psykoterapeutisk ridning og intervention ved hjælp af heste, har denne 5 modulers efteruddannelse til hensigt at klæde fagpersoner på, til bedre at varetage rideterapi og ikke mindst terapeutisk intervention på en faglig god måde og samtidig fremme hestevelfærden, for de implicerede heste.

Du får inspiration til hvordan du griber terapeutisk intervention an. I løbet af de 5 moduler udvikler du dig fagligt og får kendskab til specifikke måder at ‘gøre terapi’ hvor du inddrager  heste.
Bæredygtighed for dine klienter fordi vi tager fat om helt konkrete menneskelige problematikker, dykker eventuelt ned i den gruppe af klienter som du beskæftiger dig med til dagligt, og i praktisk ser vi virkningen af de forskellige hesteterapeutiske tilgange.

Få inspiration til at inddrage heste i dit arbejde med mennesker, børn, unge, voksne

Er du faguddannet pædagog, lærer, psykoterapeut, psykolog, psykiater og vil du gerne inddrage heste i din praksis med sårbare mennesker eller lærer om hvordan det kan lade sig gøre?
Har du taget kurser /uddannelse i pædagogisk rideterapi, eller som coach med heste og vil gerne lære mere?

1 – KURSUS MODUL:  Introduktion til hestekræfter i terapien” tilmeld dig her (alle kan deltage)
4 – KURSUS MODULER Heste kræfter i terapien og psykoterapeutisk ridning” tilmeld dig her
(for fagpersonale)
I alt 5 modulers Efteruddannelses forløb
Hver gang 3 dage med terapeutisk intervention ved hjælp af heste.

Beskrivelse af kurserne:hestekræfter
Kursus – INTROkursus
Introduktions kursus –  til hestekræfter i terapien er basis kursus
for alle med seriøs interesse for heste assisteret og hesteterapi og rideterapi

 • men også for dig som er fagligt velfunderet inden for dit fag pædagogik, psykologi, psykoterapi, læring – med begrænset eller moderat kendskab til heste
 • og for dig som er velfunderet inden for hesteverdenen, har begge ben solidt plantet i horsemanship, er hestemenneske, eller er super-rytter men mangler  pædagogisk/psykologisk uddannelse
 • og for dig som selv har flere heste, gerne vil introduceres til en verden af selvudviklings muligheder sammen med hestene
 • og for dig der ønsker en indgang og introduktion til hvad heste er, og kan,
  du er fx , sagsbehandler, lærer, institutionspersonale der påtænkes som medhjælper og assistere i rideterapi. Tilmeld dig her
  På introkurset beskæftiger vi os med hesten og dens evner,
  hestevelfærd, etik og moral ift at bruge/misbruge/overgreb på/inddrage heste.
  At kunne forstå hesten på en anderledes måde, end de fleste ryttere hidtil har lært, end de fleste ryttere har trænet. Dette danner grundlag for et godt samarbejde med hesten, og der igennem opnå gode resultater for klienter, uden at slide på hesten uden at misbruge den, men i stedet opbygge et solidt kollegaskab.
  Basis kursus, der tages forinden efteruddannelses forløbet, det kan tages af alle.
  Kurset er vigtigt, for at kunne arbejde frit, i samspil med hesten, for at du får trænet din opmærksomhed og bevidsthed i forhold til samarbejdet med hesten. Således du fortsat kan udvikle din faglighed professionelt og dermed udvikle din terapeutisk stil på en etisk forsvarlig og sund måde. Dette både over for dine klienter/borgere/brugere samt hestene.

Efteruddannelse/Kursus  – intensivt kursus for fagpersonale
Pædagog/psykolog/psykoterapeut/coach
4 sammenhængende moduler, overbygning til Introkuset

 • Kursus – Efteruddannelses forløbet “Hestekræfter i terapien”
  er for behandlere med pædagogisk- psykologisk- lærer- eller anden sundhedsfaglig uddannelse
  Du har et solidt forud gående kendskab til heste, du er veluddannet hestemenneske eller har som minimum deltaget på introkurset.
  Du har gået i min. 10 timers egen terapi (må kunne dokumenteres) og har der bearbejdet et personligt følsomt tema, som du er fri af.
  (Har du ikke gået i terapi, kan du starte på efteruddannelsen på dispensation, hvis du samtidigt indgår aftale om et forløb med samtale terapi (eller terapi med heste) her i klinikken, forinden og/sideløbende kurset, dette skal dog være afsluttet inden modul 2. tilmeld dig her.
  (Har du brug for yderligere supervision til dit klient arbejde, kan det tilkøbes som enkelt supervisioner, eller som fast supervisions forløb. Supervision her eller hos dig med dit eget hestemateriale).
 • Efteruddannelsen indeholder terapeutisk intervention med heste inddraget og er   for behandlere, psykologer, psykoterapeuter, pædagoger, andet sundhedsfagligt personale eller allerede uddannede rideterapeuter. tilmeld dig her
 • Der lægges vægt på praksis erfaring og faglighed på alle fire moduler
  Læs om de  4 moduler
    nederst
  Her er krav til deltagerne om at sætte sig ind i faglitteratur der udleveres ved afslutning af POWER modulet.
  Der udleveres bevis for gennemført uddannelses forløb med angivelse af timeantal – der accepteres ikke fravær!
  Efter dette uddannelsesforløb har du arbejdet med klienter i praksis,
  fået viden om opstart af terapi, hvordan du tilrettelægger sessioner,
  hvilke klienter du kan modtage og hvilke ikke.
  Hvordan du kan inddrage heste i terapi og lave terapeutisk intervention ved hjælp af heste med børn, unge og voksne.
  Vi gennemgår teoretisk og praktisk metode til krops analyse.
  Vi stiller skarpt på hestevelfærd, klient problematikker, din personlige stil som fagperson og dine evner sammen med dine heste, vi ser på fremgangsmåde og terapeutiske tilgange, etik og sidst men ikke mindst meditativt/ afspændingsteknisk/ spiritualitet, samt din personlighed.
  Du afprøver værktøjer og praktiske øvelser du kan anvende i praksis.
  Og får på hvert modul nyt med til hjemmeøvelser.
  Du øver dig i at opdele rideterapi hhv i en pædagogisk og psykoterapeutisk tilgang, og at tilrette din terapi til specifikke målgrupper ud fra dine faglige kompetencer.
  Du får faglige udfordringer og vi ser på hvordan du kan inddrage heste i dit fag område.
  Det forventes af dig at du møder vel forberedt til hvert modul, at du engagerer dig med lyst til at fordybe dig fagligt, at du bidrager fagligt og personligt på samtlige moduler.
  Det forventes på kurser for fagpersonale at du selv har gået i egenterapi minimum 10 timer og der har bearbejdet et følsomt personligt tema som er godt afrundet.
  Det betyder at du er klar til at gå ind i at hjælpe andre.
  Er dette ikke tilfældet, kan du evt få dispensation ved at indgå aftale om terapi i klinikken inden og sideløbende med dit efteruddannelses forløb.
  Du må forvente en skriftlig og mundtlig slut evaluering/ikke eksamen. Du evaluerer løbende på de enkelte moduler, herunder også dit personlig arbejde i praksis på kurset og derhjemme.
  Du arbejder med prøve-klienter under live supervision på kursus modulerne 2-3-4. Og det forventes at du arbejder med klienter derhjemme ind imellem modulerne, som lektier, og at du beskriver disse seancer. Og søger feed back eller supervision til disse.

Hvert modul afholdes over en forlænget weekend på 3 hinanden følgende dage.
Der accepteres ikke fravær. Og du må forvente hjemmearbejde i aften timerne på hvert modul. Dette for at sikre gode fagpersonlige forudsætninger for alle deltagere på kurset.

Efteruddannelse i Rideterapi og terapeutisk intervention ved hjælp af heste
“Hestekræfter i terapien” består af 4 moduler, som en overbygning til Introkurset,
eller til anden rideterapeut uddannelse.

Vi har særligt fokus på terapeutisk intervention med inddragelse af heste.
Du får inspiration til hvordan du kan inddrage heste, og til hvem.
Hvordan du kan udvikle din egen stil.
Vi arbejder med klienter, det giver praksisnær viden som kan kobles til teorien.

Kurset giver dig en god fornemmelse for hvem du er som behandler, du præsenteres for nye vinkler til din måde at inddrage hesten i dit daglige arbejde.
Du får testet på egen krop hvad det betyder selv at være i terapi med heste.
Det forventes du har minimum 10 timer egen terapi forud.

Kursus indholdet har dels afsæt i terapien på gården, dels teoretisk funderet i litteratur der understøtter metoderne du præsenteres for.
Kursus modulerne er opbygget således at den viden du får får på introkurset bliver selvfølgeligt på de nærste 4 moduler, derfor anbefales du altid at tage introkurset forud. Det ligger oftest en-2 uger forinden, men du kan også fortsætte selvom det er et år siden du gik på Intro.

Modulerne er krydret med teori og praktiske øvelser – og er derfor både teoretisk, fagligt praktisk velfunderet.
Det forventes at du forinden hvert modul læser op på teorierne der understøtter kommende modul.
Teorien findes dels som udleveret materiale, skaffes dels som bibliotekslån eller køb.

Du får tilsendt forberedelses øvelser i god tid inden det enkelte modul, er du tilmeldt hele efteruddannelsen, udleveres obligatorisk og anbefalet litteraturliste ved Power-modulet slut.

Betaling:
Tilmelding til kursus forløbet er bindende og betales samlet.
Alle kurserne er inkl. dag forplejning.
Overnatning kan arrangeres.

 

 1. Modul POWER er intense dage hvor vi tager hul på flere spændende øvelser, du kan arbejde videre med derhjemme.
  Basis indhold og definition af terapierne forskelle ligheder. Fra en pædagogisk vinkel og fra psykoterapeutisk vinkel
  Konkrete øvelser.
  Udfordring til selvrefleksion.
  Din tilgang som behandler og din måde at opfatte og gøre terapi på.
  Din erfaring fra tidligere uddannelse til nu. Der stilles skarpt på  ‘jeg-plejer-modellen’.
  Forvent opgaver imellem dagene på det enkelte modul.
  Forvent hjemme opgaver imellem hvert modul.
 2. Modul Fordybelse og praktisk intervention
  Vi har på Modul 2 hovedfokus på ‘kroppen i teori og praksis’
  Der arbejdes med gæsteklienter og heste under supervision.
  Inspiration til behandleren med tilpasning af øvelser.
  Her kan du kun deltage, når du har været på modulet POWER.
  Forvent opgaver imellem dagene på det enkelte modul.
  Forvent at arbejde med hjemme opgaver imellem hvert modul. Således du er på og træner i praksis på kurset.
 3. Modul Out of the box
  Nænsomme heste, virksom stil, troværdighed og stabilitet.
  Modul 3 er efterfølgeren der bygger oven på de første to weekender, du kan kun deltage når du har modul 1+2. Når vi provokeres, tvinges vi til at træde ud af rammerne og udvikle os som fagperson og som menneske. Din faglighed styrkes endnu mere, din egen stil provokeres og du finder helt nye veje at gå.
  Forvent opgaver imellem dagene på det enkelte modul.
  Forvent hjemme opgaver imellem hvert modul.
 4. Modul Spiritualitet og faglighed
  Nye input, Vi stiller skarpt på Spiritualitet op imod faglighed og hvilken betydning det kan få for dig i din rolle som hjælper/behandler at kombinere begge, eller at udelukke det ene frem for det andet.
  Hvilke svagheder og faldgruber der findes, hvilke styrker.
  Hvordan styrker vi vores professionelle virke igennem udvikling af faglige dygtighed, personlighed og evner.
  Den 4. og sidste weekend hvor vi afrunder forløbet.
  Forvent opgaver imellem dagene på det enkelte modul.
  Forvent hjemme opgaver imellem hvert modul.
  Der udleveres samlet bevis når du har gennemfører kurset uden fravær.

Har du tidligere deltaget i POWER
kan du inden for 3 års periode fortsætte på de sidste 3 kursus weekender, disse betales samlet ved tilmelding.
SPØRGSMÅL?
Ring til Gitte på tlf 20823511.
Efteruddannelsen Hestekræfter i terapien strækker sig over i alt 4 x 3 dage (henover weekender)
Underviser Gitte Sperling, PD. Psykoterapeut MPF, Kropsterapeut med speciale i terapeutisk intervention med heste og psykoterapeutisk ridning.
Alle kurser afholdes på Stald Plus gården mellem Horsens og Vejle.

Mere om
HVAD:

Fokus på faglighed, teknik og metode – hhv pædagogiske metodisk og psykoterapeutisk ridning.
Hvornår er det terapi hvornår specialpædagogik, hvem gør hvad – og hvordan.
Der arbejdes på egen krop og praktisk med klienter.
Du arbejder hhv selv som klient, og som behandler med egen klient – så teorien finder fæste til fremtidig terapeutisk praksis.
FOR HVEM:
Kursus for faguddannet personale og behandlere (psykoterapeut, pædagog, psykolog, lærer, uddannet rideterapeut) med solid hesteerfaring.
Du må forvente selv at deltage aktivt som klient og terapeut, og på den måde at få mest ud af kurset.
KRAV TIL DIG:
Det er at foretrække at du har grundig kendskab og erfaring med heste, ridning og horsemanship i praksis. Eller som minimum Introkurset.
Du har en faglig baggrund, erfaring og interesse med mennesker – evt. lærer uddannet, pædagog, psykoterapeut, psykolog eller andet med faglig relevans.
Du har selv gået i terapeutisk forløb og bearbejdet et personligt sårbart tema, gerne i længere forløb. Gerne med rideterapi eller heste inddraget i terapi. Eller taget anden form for rideterapeut uddannelse hvor der har været krav om egen terapi.
Det forventes at du under forløbet er villig til at arbejde med egne aktuelle livstemaer. Er klar af egne problematikker, og dermed fri til at tilbyde dig selv til klientarbejdet på kurset.
Det forventes at du deltager aktivt med egne gæste klienter.
HVORDAN:
Kurset veksler mellem teori og praktiske øvelser og du får et grundigt indblik, hvad det vil sige at have heste med i det pædagogiske arbejde (og specialpæd.) i psykologisk, terapeutisk, intervention samt læring ved hjælp af hestebårede aktiviteter.
LITTERATUR
På det fulde kursus får du udleveret en opdateret litteraturliste med hhv obligatorisk og anbefalet litteratur.
Det forventes at deltageren læser obligatorisk litteratur imellem kurserne, hvor den anbefalede litteratur er ment som supplerende og frivilligt at læse.
Litteratur er på dansk og engelsk.

TILMELDING og betaling
Tilmelding til kurset er bindende for hele kurset, 4×3 dage.

med tilmelding og betaling samlet, forud er indregnet en rabat.
Du betaler på shoppen eller ved direkte bank overførsel.
Senest 4 uger inden kursus start, eller så længe der er plads.
Først når betaling er modtaget er du sikret plads.

ELLER:
Betaling af enkeltmoduler pr modul eller på en gang

1. rate   ved tilmelding til efteruddannelsen
2.rate senest 4 uger inden modul 1
3. rate senest 4 uger inden modul 2
4. rate senest 4 uger inden modul 3.

Ønsker du betaling over længere periode kontakt os direkte for information om månedlig betalingsmodel.

DELTAGERANTAL:
Kurset oprettes med et minimum og maksimum deltagerantal som et intimt og intensivt kursus, der kan ikke købes tilskuerbilletter.
Kurset er rettet mod det psykoterapeutiske fagområde og terapeutisk intervention ved hjælp af heste.
Du får tilsendt program og indhold for de enkelte moduler.
Du bliver ikke eksamineret, men evalueres løbende.
Der stilles krav om hjemmearbejde imellem modulerne.
Du arbejder praktisk med egne klienter, på alle moduler.

Tilmelding og betaling via bank, eller staldplusshop.dk.

Underviser på kurserne er Gitte Sperling, PD Psyk. Familie- og Psykoterapeut MPF, Krop terapeut med speciale i terapeutisk intervention vha heste. Medlem af Dansk Psykoterapeut forening.
Underviser på “Hestekræfter i terapien” siden 2006
Vi har tilknyttet psykolog og socialrådgiver.

 

Stald Plus er en del af GreenCare netværket Danmark