Fagkursus

Rideterapi / terapi med hest

Rideterapi uddannelse – rideterapi skole – pædagogisk ridning – specialpædagogisk ridning…

– hvad skal DU vælge?

Stald Plus efteruddannelse er bygget op omkring Gitte Sperlings terapeutiske koncept med heste inddraget.
Efteruddannelsens koncept vægter den pædagogiske, psykologiske, og terapeutiske faglighed
og er udsprunget af mange års erfaring fra undervisning,
specialpædagogik, og terapeutisk intervention med heste inddraget.


Undervisning varetages af Psykoterapeut MPF, kropsterapeut, par- og familieterapeut.

Relevante gæsteindlæg kan forekomme.

5 moduler samlet efteruddannelse til fagpersonale  Tilmeld dig her

Ved hjælp af en klar definering af pædagogisk ridning, psykoterapeutisk ridning og intervention ved hjælp af heste,
har denne 5 modulers efteruddannelse til hensigt at klæde fagpersoner på, til bedre at varetage rideterapi og ikke mindst terapeutisk intervention, at blive bedre fagligt og personligt funderet i tilgangen og samtidig fremme hestevelfærd og trivsel, for de implicerede heste.

Du får inspiration til hvordan du griber terapeutisk intervention an.
Du udvikler dig fagligt I løbet af de 5 moduler og får kendskab til specifikke måder at ‘gøre terapi’ hvor du inddrager heste.
Du udvikler dig personligt i løbet af de 5 moduler, hvor du kommer helt tæt på kernen i terapeutisk arbejde, og involverer dig selv på alle måder.
Du sikrer bæredygtighed for dine klienter fordi vi tager fat om helt konkrete menneskelige problematikker, dykker eventuelt ned i den gruppe af klienter som du selv beskæftiger dig med til dagligt, og i praksisser vi virkningen af de forskellige hesteterapeutiske tilgange.

Få inspiration til at inddrage heste i dit arbejde med mennesker
børn, unge, voksne

Er du faguddannet pædagog, lærer, psykoterapeut, psykolog, psykiater
og vil du gerne inddrage heste i din praksis med sårbare mennesker eller lærer om hvordan det kan lade sig gøre?

Har du taget kurser /uddannelse i pædagogisk rideterapi, eller som coach med heste og vil gerne lære mere?

1 – KURSUS MODUL:  Introduktion til hestekræfter i terapien” (alle kan deltage)
4 – KURSUS MODULER Heste kræfter i terapien og psykoterapeutisk ridning”
(for fagpersonale)
I alt 5 modulers efteruddannelses forløb
Hvert modul består af 3 dage med terapeutisk intervention ved hjælp af heste.

Beskrivelse af kurserne:hestekræfter
INTROkursus  – et basis kursus

Introduktions kursus –  til “Hestekræfter i terapien” er basis kurset
for alle med seriøs interesse for heste assisteret og hesteterapi og rideterapi.
Kurset skal sikre et fælles afsæt i tilgangen til at inddrage heste i terapi
denne tilgang ligger implicit i resten af modulerne og danner grundlaget for at udføre intervention med omsorg, forståelse, indsigt og visdom.
At inddrage heste i terapi er en tilgang hvor grundstenen er hesten og din hestefaglighed,
i en kombinationen med måden du forholder dig til heste generelt.
På introkurset arbejder vi teoretisk og praktisk med potentialet i inddragelsen af heste, og hvordan vi sikrer den hestefaglige base.
 • også for dig som er fagligt velfunderet inden for dit fag pædagogik, psykologi, psykoterapi, læring – med begrænset eller moderat kendskab til heste
 • for dig som er velfunderet inden for hesteverdenen, har begge ben solidt plantet i horsemanship, er hestemenneske, eller er super-rytter, men mangler  pædagogisk/psykologisk uddannelse
 • for dig som selv har flere heste, gerne vil introduceres til en verden af selvudviklings muligheder sammen med hestene
 •  for dig der ønsker en indgang og introduktion til hvad heste er, og kan,
  du er fx , sagsbehandler, lærer, institutionspersonale der påtænkes som medhjælper og assistere i rideterapi.
  På introkurset beskæftiger vi os med hesten og dens evner,
  hestevelfærd, etik og moral ift at bruge/misbruge/overgreb på/inddrage heste.
  At kunne forstå hesten på en anderledes måde, end de fleste ryttere hidtil har lært, end de fleste ryttere har trænet. Dette danner grundlag for et godt samarbejde med hesten, og der igennem opnå gode resultater for klienter, uden at slide på hesten uden at misbruge den, men i stedet opbygge et solidt kollegaskab.
  INTRO er et basis kursus, der tages forinden selve efteruddannelses forløbet,
  det kan tages af alle.
  Kurset er vigtigt, for at kunne arbejde frit, i samspil med hesten, for at du får trænet din opmærksomhed og bevidsthed i forhold til samarbejdet med hesten. Således du fortsat kan udvikle din faglighed professionelt og dermed udvikle din terapeutisk stil på en etisk forsvarlig og sund måde. Dette både over for dine klienter/borgere/brugere samt hestene.

Efteruddannelse/Kursus  – intensivt kursus for fagpersonale
“Hestekræfter i terapien”

4 sammenhængende moduler

 Efteruddannelses forløbet “Hestekræfter i terapien”
 for behandlere med pædagogisk- psykologisk- lærer- eller anden sundhedsfaglig uddannelse eller uddannede rideterapeuter.

Undervisningen omfatter i teori og praksis
– terapeutisk intervention med heste inddraget
– terapi med hest
– terapi på hest
– pædagogisk faglighed
– pædagogik med hest
– pædagogik på hest
– terapeutiske metoder

– terapeutiske tilgange
– egen fagpersonlig udvikling
– sparring, feedback

Der lægges vægt på praksis erfaring og faglighed på alle fire moduler

Hvert modul afholdes over en forlænget weekend på 3 hinanden følgende dage.
Der accepteres ikke fravær. Du må forvente hjemmearbejde i aftentimerne på hvert modul.
Dette for at sikre gode fagpersonlige forudsætninger og udvikling for alle deltagere på kurset.

 • Du får:
  – praksisnær viden som kan kobles til teori
  – inspiration til hvordan du kan inddrage heste, og til hvem
  – særligt fokus på terapeutisk intervention med inddragelse af heste
  – inspiration til at udvikle din egen stil
  – bedre indsigt i dig selv som behandler
  – nye vinkler til din måde at inddrage hesten i dit daglige arbejde
  – testet på egen krop hvad det betyder selv at være i terapi med heste.
 • Ved endt kursusforløb har du:
  – fået bevis for gennemført uddannelses forløb med angivelse af timeantal
  – arbejdet med klienter i praksis
  – fået viden om opstart af terapi, hvordan du tilrettelægger sessioner,
  hvilke klienter/borgere du kan modtage og hvilke ikke
  –  hvordan du kan inddrage heste i dit arbejde med børn, unge og voksne
  – hvordan du kan lave intervention ved hjælp af heste
  – større bevidsthed om med din egen stil styrker og svagheder
  – arbejdet med forskellige metoder i kroparbejde, analyse, og relations arbejde
  – forholdt dig etisk i dit arbejde
  – gennemgået: heste trivsel, klient problematikker, din personlige stil som fagperson og dine evner sammen med dine heste, fremgangsmåde og tilgange, etik og sidst men ikke mindst meditativ/ afspændingsteknisk/ spiritualitet, samt din personligheds betydning.
 • Alle værktøjer og praktiske øvelser kan du anvende direkte i egen praksis
  – og får på hvert modul nyt med til hjemmeøvelser
  – du øver dig i at opdele rideterapi hhv i en pædagogisk og psykoterapeutisk tilgang, og at tilrette din terapi eller pædagogiske  hesteaktivitet til specifikke målgrupper ud fra dine faglige kompetencer
  – du får faglige udfordringer og vi ser på hvordan du kan inddrage heste i dit fag område.
 • Det forventes af dig
  – at du møder udhvilet vel forberedt til hvert modul
  – at du engagerer dig med lyst til at fordybe dig fagligt
  – at du bidrager fagligt og personligt på samtlige moduler
  – at du selv har gået i egenterapi minimum 10 timer og der har bearbejdet et følsomt personligt tema som er godt afrundet.
 • Det kan du forvente
  – at lave skriftlig og mundtlig slutevaluering/ikke en eksamen
  – at evaluere på de enkelte moduler, herunder dit personlig arbejde i praksis på kurset og derhjemme
  – at arbejde med prøve-klienter, under live supervision på kursus modulerne 2-3-4
  – at skulle arbejde med prøve- klienter derhjemme ind imellem modulerne – at du beskriver  disse seancer. Og selv søger feed back eller supervision til disse.
 • Krav til deltagerne:
  – Du er veluddannet hestemenneske eller har som minimum deltaget på introkurset
  – eller med solidt forudgående kendskab til heste og har som minimum deltaget på introkurset
  – Du sætter dig ind i faglitteratur der udleveres, samt anbefalet litteratur
  – Du har gået i min. 10 timers egenterapi (må kunne dokumenteres) og har der bearbejdet et personligt følsomt tema, som du er fri af
  (Har du ikke gået i terapi, kan du starte på efteruddannelsen på dispensation, hvis du samtidigt indgår aftale om et forløb med samtaleterapi (eller terapi med heste) her i klinikken, forinden og/sideløbende kurset, dette skal dog være afsluttet inden modul 2.
  Dokumentation fremvises  – dels din hestefaglighed dels egenterapi.
 • Vedr. supervision:
  Supervision er vigtigt for alle fagpersonaler for at udføre et tilstrækkeligt godt fagligt arbejde og samtidig trives i det. Det skal du for at vedblive med at trives i dit job i mange mange år, således dine klienter/kunder også har en toptunet og afbalanceret behandler, der kan hjælpe vedkommende maksimalt.
  Supervision må i vores fagverden af behandlere være en fast del af behandlerens egen omsorg og faglige udvikling. derfor er supervision en del af dette kursus, hvor du oplever hvad supervision gør for dig og dermed din klient.
  Yderligere supervision til dit klient arbejde, kan tilkøbes som enkelt supervisioner, eller som fast supervisions forløb.
  Supervision foregår her, eller hos dig som live supervision med dit eget hestemateriale.

—————————————— 

Kursus indholdet har dels afsæt i terapien på gården, dels teoretisk funderet i litteratur der understøtter metoderne du præsenteres for.
Kursus modulerne er opbygget således at den viden du får får på introkurset bliver selvfølgeligt på de nærste 4 moduler, derfor anbefales du altid at tage introkurset forud. Det ligger oftest en-2 uger forinden, men du kan også fortsætte selvom det er et år siden du gik på Intro.

Modulerne er krydret med teori og praktiske øvelser – og er derfor både teoretisk, fagligt praktisk velfunderet.
Det forventes at du forinden hvert modul læser op på teorierne der understøtter kommende modul. Teorien findes dels som udleveret materiale, skaffes dels som bibliotekslån eller køb.

Pris: I 2020 er prisen 5800, – pr. modul, inkluderer dagforplejning, undervisning, live-supervision og materiale udleveret i kursus hæfte.

Betaling:
Tilmelding til kursus forløbet er bindende og betales samlet forud.
Alle kurserne er inkl. dag forplejning.
Overnatning kan formidles.

TILMELDING og betaling
Tilmelding og betaling via bank, eller staldplusshop.dk.

Tilmelding til kurset er bindende for hele kurset, 4×3 dage.
med tilmelding og betaling samlet, forud er indregnet en rabat.
Du betaler på shoppen eller ved direkte bank overførsel.
Senest 4 uger inden kursus start, eller så længe der er plads.
Først når betaling er modtaget er du sikret plads.

ELLER:
Betaling af enkeltmoduler pr modul eller på en gang

1. rate ved tilmelding til efteruddannelsen
2. rate senest 4 uger inden modul 1
3. rate senest 4 uger inden modul 2
4. rate senest 4 uger inden modul 3.

Ønsker du betaling over længere periode kontakt os direkte for information om månedlig betalingsmodel.

Dato  findes på staldplusshop.dk
Efteruddannelses forløbet afholdes 1 gang årligt i første halvår.
Der en måneds mellemrum mellem hvert modul således du har et intensvt uddannelsess forløb der strækker sig over januar – Juni.

DELTAGERANTAL:
Kurset oprettes med et minimum og maksimum deltagerantal
som et intimt og intensivt kursus, der kan ikke købes tilskuerbilletter.

Underviser på kurserne er Gitte Sperling, PD Psyk. Familie- og Psykoterapeut MPF, Krop terapeut med speciale i terapeutisk intervention vha heste. Medlem af Dansk Psykoterapeut forening.
Underviser på “Hestekræfter i terapien” siden 2006
Der har tilknyttet psykolog, socialrådgiver.

Modulerne

INTRO se øverst på siden.

 1. Modul POWER er intense dage hvor vi tager hul på flere spændende øvelser, du kan arbejde videre med derhjemme.
  Basis indhold og definition af terapierne forskelle ligheder. Fra en pædagogisk vinkel og   terapeutisk vinkel.
  Konkrete øvelser.
  Udfordring til selvrefleksion.
  Din tilgang som behandler og din måde at opfatte og gøre terapi på.
  Din erfaring fra tidligere uddannelse til nu. Der stilles skarpt på  ‘jeg-plejer-modellen’.
  Vi kobler viden erfaring fra introkurset til dette modul, og arbejder med din egen evne som behandler, at kunne være i feltet som hestens kollega, og behandler samtidigt. Den sværeste balance af alle. Den føres videre ind i de næste moduler for at sikre kvalitet i dit fremtidige virke.
  Forvent opgaver imellem dagene på det enkelte modul.
  Forvent hjemme opgaver imellem hvert modul.
 2. Modul Fordybelse og praktisk intervention
  Vi har på Modul 2 hovedfokus på ‘kroppen i teori og praksis’ med eksempel på analytisk værktøj.
  Der arbejdes med gæsteklienter og heste under supervision.
  Inspiration til behandleren med tilpasning af øvelser.
  Her kan du kun deltage, når du har været på modulet POWER.
  Forvent opgaver imellem dagene på det enkelte modul.
  Forvent at arbejde med hjemme opgaver imellem hvert modul. Således du er på og træner i praksis på kurset.
 3. Modul Out of the box
  Nænsomme heste, virksom stil, troværdighed og stabilitet.
  Modul 3 er efterfølgeren der bygger oven på de første to weekender, du kan kun deltage når du har modul 1+2. Når vi provokeres, tvinges vi til at træde ud af rammerne og udvikle os som fagperson og som menneske. Din faglighed styrkes endnu mere, din egen stil fremhæves og du finder helt nye veje at gå.
  Praktisk med klienter og supervision.
  Forvent opgaver imellem dagene på det enkelte modul.
  Forvent hjemme opgaver imellem hvert modul.
 4. Modul Spiritualitet og faglighed
  Nye input, Vi stiller skarpt på Spiritualitet op imod fagligheden og hvilken betydning det kan få for dig i din rolle som hjælper/behandler at kombinere begge, eller at udelukke det ene frem for det andet.
  Hvilke svagheder og faldgruber der findes, hvilke styrker.
  Hvordan styrker vi vores professionelle virke igennem udvikling af faglige dygtighed, personlighed og evner.
  Praktisk med klienter og supervision.
  Vores nærmeste kollega og supervision.
  Den 4. og sidste weekend hvor vi afrunder forløbet.
  Forvent opgaver imellem dagene på det enkelte modul.
  Forvent hjemme opgaver imellem hvert modul.
  Der udleveres samlet bevis når du har gennemfører kurset uden fravær.

SPØRGSMÅL?
Ring til Gitte på tlf 20823511.
Efteruddannelsen Hestekræfter i terapien strækker sig over i alt 4 x 3 dage (henover weekender)
Underviser Gitte Sperling, PD. Psykoterapeut MPF, Kropsterapeut med speciale i terapeutisk intervention med heste og psykoterapeutisk ridning.
Alle kurser afholdes på Stald Plus gården mellem Horsens og Vejle.

 

 

Stald Plus er en del af GreenCare netværket Danmark