Angst og terapi med heste

Om angst og terapi med heste

Angst symptomer er ikke i sig selv farlige – Symptomerne er en fysisk reaktion der har det formål at få dig til at trække dig tilbage fra en bestemt situation. Når du kommer ud af situationen, vil din krop slappe af og opføre sig normalt igen. Det er naturligt at føle angst – angst er et livsvilkår, men kan tage overhånd og tage magten fra dig.

Vi oplever og mærker alle sammen angst i forskellig styrke i forskellige situationer. Det SKAL vi kunne. Kan vi ikke mærke angst er der også noget galt, og så bliver det i virkelighe- den farligt for os, men vi skal også kunne leve i en hverdag uden konstant angst. Kan du ikke det, så hjælper vi dig med at se angsten i et andet lys.

Du kan læse mere om :

Generelt om angst –  symptomer og lidelse her
Der findes mange forskellige angstlidelser, der alle varierer i omfang og styrke. Mange mennesker, som oplever angst, kan genkende symptomer fra mere end én angstlidelse.

Hvad har angst så med heste at gøre?
Heste er flugtdyr og specialister i angst, og frygt reaktioner, det kan vi drage nytte og erfaringer af i den terapi vi laver sammen med hestene.
Det betyder ikke du nødvendigvis skal opleve angst sammen med heste, eller at de skal opleve frygt sammen med dig. Men du og hesten har noget til fælles og det er hvad vi benytter i den terapeutiske relation med hesten og i terapien får du hjælp til din angst gennem den terapeutiske intervention med hesten 🙂

Angst er en del af hverdagen, da angst er viklet ind i mange lidelser, og rigtigt mange har en eller anden form for angst oplevelse. Det kan være enkelt stående angst, eller i forbindelse med stress, depression, overgreb, eller anden psykisk belastning.
Men det bliver ikke ved med at være sådan, fordi vi arbejder aktivt og støt fremad mod et friere liv og en lettere hverdag. I forløbet med heste vil angsten ændre karakter, når du afslutter dit forløb vil du opleve at se angsten på en ny måde. Som trøst: allerede efter første gang har du et konkret værktøj i hånden med herfra, der hjælper dig mærkbart i processen fra gang til gang, og du føler med det samme mindre angst.