Rideterapi

Hos Stald Plus har vi valgt at kategorisere rideterapi
for en større gennemsigtighed, således du som bruger får større klarhed over:

– om det er noget for dig  – hvad du går ind til – hvad du får for dine penge

Kategorisering af rideterapi på Stald Plus Gården:
klik på overskriften under den valgte kategori hvor du kan du læse mere…

1. Pædagogisk specialtilrettelagt ridning...


Pædagogisk specialtilrettelagt ridning er for enhver der ikke kan eller vil deltage i almindelig holdundervisning. Børn / unge / voksen med behov for en specialpædagogisk indsats på forskellige områder. For eksempel ved medfødt- eller senhjerneskade Her kan blandt andet arbejdes sansemotorisk, med fysisk og psykisk træning i specialpædagogiske rammer, samt konkret læring ved hjælp af hest.

Varighed
45 min. – individuelle sessioner. For dig der ikke kan- eller ikke vil, modtage undervisning på hold, i normale rammer på en rideskole, men gerne vil ride og have fordele ved aktiv træning sansemotorisk, psykisk og fysisk.45 minutters aktiv træning der tilgodeser dine evner fysisk, psykiske, almen motorik, udviklingsforstyrrelse, senhjerneskade og træner dig specifikt.

Tilpasses børn, unge, voksne der har særlige behov – fysisk, psykisk, motorisk sansemæssigt, og hvor der kræves specialpædagogiske hensyn.
– altid udendørs.
– der KAN udarbejdes en handleplan f.eks sammen med sagsbehandler
– du møder 5 min. inden timens start og er passende påklædt medbring egen cykel hjelm/ridehjelm eller lån her.
– det er ønskeligt der fast følger en hjælper til timen
– Du må være selvhjulpen og sidde op uden hjælpemidler/ved handikap som begrænser dette må du gå til rideterapi hos fysioterapeut.

Pædagogisk ridning er IKKE:
– ridefysioterapi
– rideundervisning
– psykoterapi
– 2 personer på en hest

Køb Pædagogisk rideterapiRideterapi er også sansemotorisk træning

2. Psykoterapeutisk ridning...


Psykoterapeutisk ridning er en kropsorienteret oplevelsesform der har en kraftig indvirkning på både krop og psyke. En meget aktiv måde at arbejde på, med integration og selvindsigt – at lære sig selv at kende på en ny måde. Følelser, emotioner, kontrol, angst, kognition, og de kropslige reaktioner er i spil i denne sansenære terapi, der ofte kræver passende støtte og/eller konfrontation fra terapeuten undervejs. Kan anvendes af enhver som ønsker en kropterapeutisk tilgang og behandling.
Ved opstart af rideterapi – anbefales at du starter med en forsamtale for at vi kan finde frem til hvad dit behov er og hvilken form for terapi der passer dig, om du ønsker et forløb med heste – med eller uden ridning. Når du starter i forløb med minimum 10 gange er forsamtalen gratis.
Du kan betale én session af gangen til fuld pris, eller få rabat når betaler forud.

Generelt kan siges om terapi formen at den først og fremmest er intensiv kropsterapeutisk – der altid afsluttes med samtale.

Det er en helt unik form for terapi der ikke kan sammenlignes med den pædagogiske rideterapi. Eller rideterapi generelt.
Psykoterapeutisk ridning- en terapeutisk interventionsform der ikke kan sidestilles med andre metoder. Psykoterapeutisk ridning hos Stald Plus er når ridning kombineres med oplelvelseorienteret psykoterapi. En ny dimension tilføres terapi og selvudvikling med psykoterapeutisk ridning. Ikke kun kropsterapien i almindelighed, men også oplevelsesorienteret psykoterapi og kognitiv terapi hæves med flere niveauer !Selvudvikling sker løbende under hver eneste seance, og der følges op før- under- og efter ridningen, med samtale og terapi.

Psykoterapeutisk ridning kan anvendes af alle der af den ene eller anden årsag har lyst til at gå i gang med selvudvikling, også med en psykiatrisk diagnose kan man have stor gavn af denne terapi.
Du behøver ikke – at fejle noget eller have en diagnose for at gå til psykoterapeutisk ridning
Du behøver ikke – at vide noget om ridning eller om heste
Du skal bare have lyst til at lære nyt om dig selv, og tage på en ny og spændende rejse i selvudvikling.

Eksempler på diagnoser, hvor erfaring er positiv med den psykoterapeutiske ridning:
– whiplash (piskesmæld)
– spisforstyrrelse(r)
– angst
– depression
– stress
– virus på balancenerven
– hovedpine, svimmelhed, myoser i skuldre/nakke region
– lænde/ryg/hofte smerter (også fantom smerter)
– psykosomatiske symptomer
– hovedpine og andre tilstande hvor der ikke er konstateret anden medicinsk årsag

Eksempler på andre begrundelser klienter har brugt for at gå til psykoterapeutisk ridning:
– træning af kroppen
– forandre selvfølelse (altså ikke kun selvtillid)
– større selvindsigt
– betydningsfuld oplevelse, læring og selvindsigt
– hensigtsmæssige mestrings strategier
– skilsmisse
– PTSD og traumeterapi
– misbrug/afhængighed
– smertehåndtering
– selvudvikling som rytter og menneske
– ny udfordring

Køb Psykoterapeutisk ridning psykrid

3. Ridning som terapi...


Ridning som terapi kan være terapi for dig selv. På Stald Plus Gården kan du ride på en måde hvor du bruger almindelig ridning terapeutisk – hvis du ønsker det. Ridningen foregår aldrig alene – du har naturligvis den støtte med, som du kan få brug for undervejs, om du benytter den, er dit valg. Her er det dig der rider, her er ingen undervisning, ingen terapi men… du har en person med som en stille hjælperytter. Ridning uden snak, tæt på naturen, spirituelt – eller bare ren nydelse til krop og sjæl.
Ved opstart af en hver form for rideterapi – anbefales at du starter med en forsamtale for at vi kan finde frem til hvad dit behov er og hvilken form for terapi der passer dig, om du ønsker et forløb med heste – med eller uden ridning. Når du starter i forløb med minimum 10 gange er forsamtalen gratis.
Køb ridning som terapi
Ridning som terapi

4. Terapi med heste inddraget...


Terapi med heste inddraget af nogle kaldet hesteassisteret terapi af andre kaldet hesteterapi. Her rider du ikke på hesten, men den indgår i et terapeutisk arbejde sammen med dig om din egen udvikling. Det handler ikke om horsemanship, hvad mange fejlagtigt har en forventning om. Horsemanship anvendes i en del pædagogiske tilbud der kaldes rideterapi. Hos Stald Plus har vi større fokus rettet mod terapeutisk intervention og de psykologiske processer der foregår i den enkelte. Ved opstart af rideterapi – anbefales at du starter med en forsamtale for at vi kan finde frem til hvad dit behov er og hvilken form for terapi der passer dig, om du ønsker et forløb med heste – med eller uden ridning. Når du starter i forløb med minimum 10 gange er forsamtalen gratis.
 Terapi med heste inddraget (hesteassisteret terapi/ hesteterapi) køb her.
Terapi med heste

Sådan gør vi
Ring og bestil tid til en forsamtale og vi mødes for at afdække hvilke behov du har, og hvilken form for terapi der passer til dig. Skal din sagsbehandler på banen, kan det være vedkommende enten skal inviteres med til samtalen, eller du kan bede vedkommende kontakte mig forud vores møde. Ofte letter det indgangen til at få selvudviklings forløb bevilliget.

Send os gerne en besked hvis du ønsker at blive ringet op. Info@staldplus.dk

Ved opstart af en hver form for rideterapi – anbefales at du starter med en forsamtale for at vi kan finde frem til hvad dit behov er og hvilken form for terapi der passer dig, om du ønsker et forløb med heste – med eller uden ridning. Når du starter i forløb med minimum 10 gange er forsamtalen gratis.
Om terapi med heste på Stald Plus gården:

På Stald Plus Gården varetages psykoterapi med heste, primært af Gitte Sperling der har en idrætsfaglig uddannelse, godkendt uddannelse som psykodynamisk psykoterapeut, overbygning og efteruddannelse som familieterapeut, diplom i pædagogisk psykologi. Gitte har tidligere fungeret som lærer på efterskole, idrætslærer, rideinstruktør, pædagogisk arbejde på institution som elite idræts coach og supervisor.
Uddannelse og erfaring med heste og terapi er fulgt op af studier, og relevante kursus og efteruddannelser. Samlet med flere års erfaring omfattende: Anatomi/ fysiologi, Motion, kost/ernæring, Pædagogik, Psykologi, Læring/udvikling, Krop og Psyke – spænder terapien hos Stald Plus desuden over begreber som mindfullness, positiv psykologi, styrkebaseret læring og flow.
På den baggrund udspringer specialet at inddrage heste i terapi til enkeltpersoner, til par, til familier og andre grupper.
På det rideterapeutiske felt og relationsabejdet med hest har Gitte gennem projekter udviklet selvudviklingsforløb med individuel terapi, samt terapi i grupper.
Med erfaringsgrundlag i velafprøvede behandlingsforløb for unge og voksne har et behandlingskoncept taget form i 2009. Er du interesseret i et kortere eller længere behandlingsforløb kan du melde dig til som selvbetalende eller eventuelt søge forløbet bevilliget gennem din kommune.
På evidens baseret grundlag, varetages  MBT, ACT, coaching, leder- og medarbejder træning hvor hesten er en del af processen.
Rideterapi, Terapi med heste inddraget – uden ridning, varetages hos Stald Plus professionelt i alle henseender. Andre aktive terapeuter hos Stald Plus er medlem af Dansk Psykoterapeut forening og/eller medlem i Dansk Psykolog Forening, og har gennemgået vores  efteruddannelses forløb.
Ring og bestil tid til forsamtale, rideterapi, selvudvikling eller behandlingsforløb, du kan se priserne her.

Bliver du forhindret til bookede tider: så husk at melde fra mindst 48 timer inden din aftalte tid. Ved senere afbud faktureres normal timepris.