Om Stald Plus

jernhest

Stald Plus – Plus for mennesker Plus for hesten

Vi tilbyder aktiviteter med heste inddraget

“Bedre livskvalitet for mennesket – bedre velfærd for hesten”
____________________________________________________________________

Stald Plus er det første ride-, kursus- , terapisted i Danmark der ikke anvender metal i hestens mund, eller anvender sko af metal til hesten hverken i håndtering, ridning, terapi, eller undervisning af mennesker, hvor hesten er inddraget.
Hesten deltager frivilligt, hvorfor vi ikke anvender magtmidler. Ridning er ikke et mål.

ETIK_sko

Stald Plus Gården
Adresse og kontakt

Værdier – Etik og Filosofi
Det holistiske perspektiv afspejles i de Stald Plus værdibegreber der kommer til udtryk gennem vores filosofi. En holistisk tilgang betyder at se og forstå helheden, omkring
både menneskets velbefindende, og dyrets/hestens velbefindende samt det omkring værende sunde miljø. Miljøet som er menneske skabt- og påvirkeligt, samt den rå natur og dens ressourcer.

Vi dyrker jorden økologisk, som naturligt indgår i en holistisk erkendelse.

Adfærdsproblemer, sygdomssymptomer og andre ubalancer ses som signaler.
Altså det levende ses i en sammenhæng – fysisk – psykisk – socialt – miljømæssigt.

De værdier Stald Plus bygger på er

 • Bidrage til bedring af menneskelig livskvalitet og trivsel ud fra den enkeltes potentiale
 • Bidrage til bedring af hestens velfærd gennem rådgivning og undervisning af ejer
 • At tilbyde aktiviteter til mennesker med heste inddraget, uden at gå på kompromis med hestens velfærd
 • At tilbyde produkter som vi i Stald Plus selv har grundig viden om og erfaringer med

Etik

Etik handler om de rette vaner og handlinger, nogle mener etik er lig moral, men mest korrekt kan siges at etik er de principper, der ligger til grund for vores moralske handlinger altså spilleregler for handling.

 1. Hestens velfærd må aldrig tilsidesættes for at opfylde de menneskelige behov, og hestens velbefindende kommer altid før vores egne behov, både i terapi og andre aktiviteter
 2. Vi påtager os til enhver tid ansvaret for at der ikke foregår overgreb på hesten, hverken mentalt eller fysisk, dette kan i praksis lade sig gøre gennem en aktiv forholden til hestens velfærd i en hver situation
 3. For et det enkelte menneske kan udvikle sine personlige kompetencer, vokse og gro, må det tilbydes trygge rammer et fair modspil, medspil, udfordring og ærlig sparring, samt at blive mødt på passende niveau – hver gang.
 4. Tavshedspligt er en selvfølge.

Læs om Etik – Heste i terapi
Læs om Etik – Psykoterapi med heste inddraget

Vores filosofi
Stald Plus er et plus for menneske og et plus for hest

 • Vores udbud af aktiviteter, salg af ydelser og produkter vil på bedst mulige måde altid blive et plus for mennesket – og et plus for dyrene.
 • Vi vil kunne stå inde for hver en ydelse og hvert et produkt vi leverer hos Stald Plus
 • Vi går ikke på kompromis med kvaliteten men fordrer en ensartet høj produktkvalitet, en professionel viden der leveres med ærlighed og benene på jorden.

Rammer
De fysiske rammer er naturen, hvor udelivet er ufravigeligt.
Indhegnede områder, skov, mark samt ikke mindst vores Outdoor camp indgår naturligt i aktiviteterne på stedet.
Vores menneskelige værdisæt, er rammesættene for personale og samarbejdspartnere
blandt andet har vi udarbejdet en folder, sådan gør vi, sådan gør vi, ikke som oplæg til forventningsafstemning.

Kort historie:

Stald Plus er etableret ud fra en holistisk tilgang til mennesket og til hesten. Vi var det første ridested i Danmark som underviste i- og praktiserede ridning udelukkende uden anvendelse af bid eller anden magt. Vi har ikke tilknyttet rideklub eller anden forening til stedet.

Stald Plus har siden 1990’erne og indtil 2003 primært dannet ramme om sommerlejr (+Camp) rideundervisning, undervisning i godt horsemanship, samt terapi med heste (+Terapi).
Omkring årtusindskiftet konverterede vi fra varmblods heste, til nordisk fuldblod – nemlig de islandske heste.

Siden 2003 har vores kerneydelse været selvudvikling med heste inddraget. Dette via coaching, psykoterapi og kurser.
De udfordringer mennesker, virksomheder og organisationer står overfor er i konstant forandring, hvilket er et naturligt tema i selvudvikling.
Stald Plus er aktiv i den dynamiske forandringsproces derfor udvikler og tilpasser vi stadig tilbud til de aktuelle behov.
Det grønne plus i navnet har fortsat samme værdi.
Således vi professionelt udbyder aktiviteter der tilgodeser både menneskers- og dyrs livskvalitet. Det grønne plus omfatter også naturen.

Stald Plus tidslinie

Ejerforhold
Stald Plus ejes af Gitte Sperling; der blandt andet er uddannet psykoterapeut, kropsterapeut,
med efteruddannelser i pædagogik, psykologi, gestalt- samt kropsterapi, bodymind, familieterapi, psykodynamisk psykoterapi, vejledning og supervision.
Hun har en idrætsfaglig diplom uddannelse, diplom i Fysiske terapier, og diplom i pæd. Psykologi.
Gitte arbejder til dagligt som
privat praktiserende psykoterapeut MPF, optaget i og medlem af Dansk Psykoterapeut forening. Du kan finde flere oplysninger om hende og hendes klinik på GitteSperling.com
Hun varetager opgaver som coach, konsulent og underviser og er ansvarlig for kvaliteten i undervisning, terapi, kurser og behandling hos Stald Plus.

Gittes hesteviden og erfaring startede i 70’erne, har omfattet ejerskab af forskellige hesteracer, træning, ridning, samt avl. Sideløbende i privat regi, træning af terapihund, og brugshund.
Med dybgående interesse for gruppeprocesser, relationer mellem mennesker og dyr, udviklet sit speciale i terapi med heste. Drevet terapi i udlandet med og uden heste, i perioden 2008-11, bl.a i Sverige og Schweiz.
Se her på Gittes klinik om behandling og terapi

Om hestene:
Hestebestanden hos Stald Plus består udelukkende af renavlede islandske heste af god afstamning, med godt sind.
Hestene har indgået i forskningsprojekter her på stedet, omhandlende terapeutisk intervention, relation, kommunikation og ridnings betydning-  pædagogisk, psykologisk, fysiologisk og psykomotorisk.
I blandt hestene, er enkelte specialuddannet til psykoterapeutisk ridning, de resterende kan indgå i pædagogisk specialtilrettelagt ridning, lærende aktiviteter, coaching samt terapeutisk intervention.

Det professionelle arbejde
Varetages hos Stald Plus af veluddannet personale med erfaring på det specifikke område.
Kerneydelsen er selvudvikling og terapi der fremmer bevidsthed og læring på et personlig plan, samt formidle viden om heste, og respektfuld omgang med heste.
Vi samarbejder med pædagog, psykolog, psykoterapeut, anden behandler og underviser. Vi indhenter straffeattest og børneattest i nødvendigt omfang, på de samarbejdspartnere der er tilknyttet aktiviteterne på stedet.
Alle underlagt tavshedspligt og medlem af brancheorganisation.

Alle undervisere har gennemgået relevant
efteruddannelse samt førstehjælps kurser hos StaldPlus.

Gæsteundervisere inviteres efter behov
Kendetegnet for vore undervisere og involverede faggrupper er :
De er personligt og fagligt kompetente indenfor deres område, de fremtræder med nysgerrighed på personlige processer og gruppe dynamik hos både mennesker og dyr. De værdsætter friheden til at stille de skæve spørgsmål, at reflektere og eksperimentere, på tværs af faggrupper, og så trives de i det udendørs element, med højt til loftet og i en behagelig omgangs form.

Vi samarbejde med kommuner og virksomheder, her fremsendes faktura elektronisk.
Sagsbehandler:
Få tilsendt beskrivelse af tilbud ved henvendelse, opgiv venligst EANnr.
Alle priser tillægges moms, afregnes på time basis, til dagspris.

www.staldplusshop.dk

Stald Plus har siden 2011 ejet online shop der forhandler udvalgte homøopatiske lægemidler til mennesker og dyr, særlige fodertilskud og plejemidler til heste. Igennem shoppen kan desuden betales for kommende aktiviteter udbudt i kalenderen, samt køb af gavekort til aktiviteter.

Vi har nøje udvalgt produkterne i shoppen, og fører kun det som vi selv har afprøvet med god erfaring. De homøopatiske midler fra blandt andet Heel, Weleda, Wala samt special olier, er skaffe varer.

Vi har ikke butik eller lager på gården, alle homøopatiske lægemidler og tilskud handles udelukkende igennem StaldPlusShop.dk
I følge lovgivningen må man ikke anprise homøopatiske lægemidler og fortælle om hvilket område de hjælper, til dette kan du enten finde vejledning på GIttes blog, eller ved at købe en specifik vejledning til dit kæledyr eller til dig selv. Desuden har vi på shoppen lagt Almas digitale hæfter der informerer om homøopati og den mulige anvendelse, vi er sikre på du kan finde inspiration der i.

Tilmelding og betaling af kurser, ridning,terapi, foredrag og sæson aktiviteter sker på shoppen.
Ved samarbejde med kommuner og virksomheder fremsendes faktura elektronisk.
Ved betaling på StaldPlusShop generes en eletronisk kvittering – du betaler transaktions gebyr.
Betaling af aktiviteter kan desuden betales direkte ved bank overførsel eller mobil pay. Her modtager du ikke kvittering/faktura ud over din elektroniske kvittering fra egen bank.

Billeder på Stald Plus.dk behæftet med copyright
Alle billeder på sitet er fotograferet på StaldPlus Gården.
De heste du ser, er alle heste der har været eller stadig findes på gården og som du kan møde på stedet. Alle billeder er behæftet med copyright, vi har fået tilladelse til at anvende disse i Stald Plus regi og kun på Stald Plus hjemmeside, du må derfor ikke kopiere eller anvende billeder fra www.StaldPlus.dk sitet. Har du brug for heste eller terapi -billeder til et projekt og vil gerne anvende et bestemt billede, så kontakt Gitte og forhør om betingelser.

Tak til Ulrik, Astrid, Julie, Henrik, Dorthea, Caroline, Mia, Frederik og Christoffer, at vi må anvende billeder hvor I tjenestevilligt har stillet op som modeller, og til Inge Lise for modig medvirken på film,  samt Biolog Anders Kofoed der modigt sprang ud i hesteleg, og I andre Susan, Caroline, Lene Selma, IIdia, Charlotte, Maya, Maj, Ellen, Kamilla, Astrid, Cecilie, Emilie, Jane, Emma, Mette, Katrine, Louise, Nadja, Agnethe, Ndia, Sofie, Nanna, Sif, Laura, Juliane, Clara, Amaile, Majken, Freia, Mille, Kristine, Majken, Bendicte, Isabella, Signe Josefine. Elsebeth og Villem.