Læring er for alle

Ridning_StaldPlusLæring er for alle
– og er en del af vores dannelse.

Pædagogik handler om hvordan vi dannes som mennesker.
Og pædagogisk specialtilrettelagte aktiviteter kan, når der inddrages heste, fremme læring og være positivt dannende for børn og unge. Læring og indlæringen fremmes hos hos de mennesker der har fået en skæv start på livet, eller må leve med en diagnose.
En hjerneskade kan have stor betydning for hvordan læring sker og integreres.

Når man inddrager dyr som hund og hest i læringssammenhæng, kan man med specialpædagogik nå endnu længere end ellers.

Pædagogik og specialpædagogik går hånd i hånd
Samfundet er efterhånden sådan skruet sammen at man som forældre haster afsted for at få en diagnose til sit barn, fordi diagnosen er døråbner til offentlig hjælp.

Om man er barn eller voksen med en diagnose som ADHD, autisme, eller en variant af skizofreni(skizotyp+…) bordeline mv. vil specialpædagogik være den vej der kan hjælpe barnet og familien, og den ekstra dimension man tilfører læring ved hjælp af samvær med heste og special tilpassede aktiviteter, vil kunne hjælpe personen der har fået dioagnosen, i ro og fred, til at udvikle sin kompetencer. Dermed vil personen have bedre mulighed for at klare sig godt i hverdagen, samt få tilført en betydelig højere livskvalitet.

Pædagogisk tilbud til børn og unge, her indgår de lærende aktiviteter med heste som ikke umiddelbart handler om ridning, og derfor adskiller sig fra termen ‘rideterapi’. Her er det samvær og støttet læring som er i fokus!

Voksne kan have erhvervet senhjerneskade efter ulykke, hjerneblødning og har ofte brug for specialpædagogisk indsats og tilbud om aktivitet tilpasset den enkelte.

Eksempelvis kan man ved hjerneblødning have skadet talecentret, og hjernens evne til at fungere ‘logisk som tidligere’, og det kan være svært også for pårørende at finde det gamle liv igen.
Der er brug for en ny læring, og en ny måde at komme i kontakt med følelserne på, at få meningsfuld læring tilført.
Det kan vi hjælpe dig med sammen med vores heste. Fordelen er at vi ikke blot har en specialpædagogisk tilgang, der er også mulighed for pårørende at deltage sammen med den ramte.

Vi samarbejde gerne med neuropædagog/psykolog så du får den helt rigtige hjælp.

I helt trygge rammer modtages du med fuld opmærksomhed på dine behov, og aktiviteterne skræddersys til dig alene. Du er altså ikke på et hold eller én af mange i en gruppe, en session er din egen.
Du må have din personlige hjælper med, en pædagog fra bostedet, anden fagperson eller pårørende.