For heste

For hest – velfærd for hestens skyld

“Kom over på min side af hegnet
– her er udsynet meget klarere”!

Hvis heste kunne tale ville de måske sige de ord til os.
Og det er vel den eneste måde vi kan tilbyde hesten de mest gunstige forhold og og dermed en bedre velfærd: At sætte os i hestens sted.

Vi vil hesten det bedste, men det bedste har forskellig værdi alt efter hvem vi er!

Det bedste  bliver til, ud fra den tolkning vi foretager, en tolkning der præges af vores:
– Viden om heste og det vi ikke ved om heste, vil være begrænsende i forhold til dens velfærd.
– Holdning til heste den holdning vi har til hesten kan være begrænsende eller skabende.
– Årsagen til vi har hesten Vi har hest for egen vindings skyld – Sport, fritid, forretning, hygge.
– Privatøkonomi, Hestens velfærd påvirkes negativt og postivt af de økonomiske rammer vi har (vores holdning påvirkes af økonomien). Dette er bestemmende for, hvor billigt eller omkostningsrigt det må være at have hest.
– Menneskelighed Menneskelighed opfattes ofte som; at være medfølende og have empati, hvilket egentlig er med-menneskelighed. Menneskelighed kan vel mere måles med vores enestående evne til at mene og have en holdning, samt at kunne ændre holdning og mening.
Vores forestillingsevne og evne til at søge og bearbejde ny viden er også menneskelig. Når vi som mennesker vil det bedste for dyrene, bliver “det bedste ” uvilkårligt farvet af vores menneskelighed.

Tilvalg og fravalg
Mennesket vælger at anskaffe sig hest af forskellige årsager og det enkelte menneske har helt specifikke ønsker som årsag. I vores kultur har hesten efterhånden fået betegnelsen kæledyr og opfattes vel sådan af mange. Men hesten skal opfylde mange andre ønsker end rollen som kæledyr.
Skal menneskets ønsker tilgodeses – sker det ofte på bekostning af hestens velbefindende. Til eks. ridesport generelt, handikapridning generelt og turistridning generelt, og anden hestesport – fornøjelsen eller profitten vælges til, imens prioiteten af hestens velfærd nedtones, eller vælges helt fra.


Hvis hestens velfærd skal bedres, starter det hos mennesket, ejeren, rytteren – med viden, erkendelse, stillingtagen, og valg.

. . .

“Jeg har valgt for mine heste, hvad jeg mener er det rigtige for dem, efter jeg med menneskelig empati og hesteforstand og hesteøjne har forsøgt at sætte mig i hestens sted”

Gitte Sperling