Behandlerkursus

Få inspiration til at inddrage heste i dit arbejde med mennesker, børn, unge, voksne

Er du faguddannet pædagog, lærer, psykoterapeut, psykolog, psykiater og vil du gerne inddrage heste i din praksis med sårbare mennesker eller lærer om hvordan det kan lade sig gøre?

 1. ”Introduktion til hestekræfter i terapien” tilmeld dig her
 2. ”POWER” Komprimeret kursus for behandlere tilmeld dig her
 3. Heste kræfter i terapien og psykoterapeutisk ridning” tilmeld dig her
  Efteruddannelses forløb på 4 moduler: 4x 3 dage med terapeutisk intervention ved hjælp af heste.

Beskrivelse af kurserne:hestekræfter
Kursus 1
Introduktion til hestekræfter i selvudvikling
for alle med seriøs interessefor heste og hesteterapi

 • og for dig som er fagligt velfunderet inden for dit fag pædagogik, psykologi, psykoterapi, læring – men uden eller begrænset kendskab til heste
 • og for dig som er velfunderet inden for hesteverdenen, har begge ben solidt plantet i horsemanship, er hestemenneske, eller er super-rytter men mangler  pædagogisk/psykologisk uddannelse
 • og  for dig som selv har flere heste, gerne vil introduceres til en verden af selvudviklings muligheder sammen med hestene
 • og for dig der ønsker en indgang og introduktion til hvad heste er, og kan,
  du er fx , sagsbehandler, lærer, institutionspersonale der påtænkes som medhjælper og assistere i rideterapi. Tilmeld dig her
  På introkurset beskæftiger vi os med hesten og dens evner,
  hestevelfærd, etik og moral ift at bruge/misbruge/overgreb på/inddrage heste.
  At kunne forstå hesten på en anderledes måde end de fleste ryttere hidtil har lært, dette danner grundlag for et godt samarbejde med hesten, og der igennem opnå gode resultater for klienter, uden at slide på hesten eller at misbruge den.

Efteruddannelse/Kursus  – intensivt kursus for fagpersonale
Pædagog/psykolog/psykoterapeut/coach

 1. Power – Hestekræfter i terapi
  er for behandlere med pædagogisk- psykologisk- lærer uddannelse
  Du har et solidt forud gående kendskab til heste, de erveluddannet hestemenneske eller har deltaget på introkurset, du har gået i min. 10 timers egen terapi(må kunne dokumenteres) og har der bearbejdet med et personligt følsomt tema.
  (Har du ikke gået i terapi, kan du starte på kurset på dispensation, hvis du hvis du samtidigt indgår aftale om et forløb med samtale terapi (eller terapi med heste) her i klinikken, forinden og/sideløbende med kurset, dette skal dog være afsluttet inden sidste kursusmodul. tilmeld dig her.
  Har du brug for yderligere supervision til dit klient arbejde, kan det tilkøbes som enkelt supervisioner, eller fast supervisions forløb.
 2. Kursus – Efteruddannelses forløbet “Hestekræfter i terapien”
  Indeholder terapeutisk intervention med heste inddraget og kun
  for behandlere, psykologer, psykoterapeuter, pædagoger, andet sundhedsfagligt personale eller allerede uddannede rideterapeuter. tilmeld dig her
  De 4 moduler er inkl. Power (modul1). Her er krav til deltagerne om at sætte sig ind i faglitteratur der udleveres ved afslutning af POWER modulet.
  Der udleveres bevis for gennemført uddannelses forløb med angivelse af timeantal – der accepteres ikke fravær !!
  Efter dette uddannelsesforløb har du arbejdet med klienter i praksis,
  fået viden om opstart af terapi, hvordan du tilrettelægger sessioner,
  hvilke klienter du kan modtage og hvilke ikke. Hvordan du kan inddrage heste i terapi og lave terapeutisk intervention ved hjælp af heste med børn, unge og voksne.
  Vi gennemgår teoretisk og praktisk metode til krops analyse.
  Vi stiller skarpt på hestevelfærd, klient problematikker, din personlige stil som fagperson og dine evner sammen med dine heste, vi ser på fremgangsmåde og terapeutiske tilgange, etik og sidst men ikke mindst meditativt/ afspændingsteknisk/ spiritualitet, samt din personlighed.
  Du afprøver værktøjer og praktiske øvelser du kan anvende i praksis. Og får på hvert modul nyt med til hjemmeøvelser. Du øver dig i at opdele rideterapi hhv i en pædagogisk og psykoterapeutisk tilgang, og at tilrette din terapi til specifikke målgrupper ud fra dine faglige kompetencer. Du får faglige udfordringer og vi ser på hvordan du kan inddrage heste på dit fag område.
  Det forventes af dig at du møder vel forberedt til hvert modul, at du engagerer dig med lyst til at fordybe dig fagligt, at du bidrager fagligt og personligt på samtlige moduler.
  Det forventes på kurser for fagpersonale at du selv har gået i egenterapi minimum 10 timer og der har bearbejdet et følsomt personligt tema som er godt afrundet. Det betyder at du er klar til at gå ind i at hjælpe andre.
  Er dette ikke tilfældet, kan du evt få dispensation ved at indgå aftale om terapi i klinikken inden og sideløbende med dit efteruddannelses forløb.
  Du må forvente en skriftlig og mundtlig slut evaluering/ikke eksamen. Du evaluerer løbende på de enkelte moduler, herunder også dit personlig arbejde i praksis på kurset og derhjemme.
  Du arbejder med prøve klienter under live supervision på  kursus modulerne 2-3-4. Og det forventes at du arbejder med klienter derhjemme  ind imellem modulerne, som lektier, og at du beskriver disse seancer. Og søger feed back eller supervision til disse.

Hvert modul afholdes over en forlænget weekend på 3 hinanden følgende dage.
Der accepteres ikke fravær. Og du må forvente hjemmearbejde i aften timerne på hvert modul.

Dette for at sikre gode fagpersonlige forudsætninger for alle deltagere på kurset.

Du kan deltage på POWER kurset uden at fortsætte på resten af efteruddannelsen, hvis du ikke føler dig parat til at indgå i klientarbejdet. Eller hvis du fx  på POWER kurset oplever, du har brug for egenterapi inden du fortsætter på resten af efteruddannelses forløbet.

– – –

 

Arbejder du som coach og vil du gerne tilbyde virksomhedsløsninger i form af kurser med heste inddraget så  er det muligt at indgå samarbejde om kursus forløb.

Det er muligt at rekvirere og samarbejde omkring individuelle forløb og kurser/workshops, oplæg,
in-housekurser, rettet til brugere/elever, forældre og/eller personalegrupper med et relevant emne.

Stald Plus har i mere end 10 år tilbudt  fagkurser i terapeutisk intervention med heste samt kurser i rideterapi.
Bestil et oplæg om erfaringer i terapien med heste inddraget
eller tilmeld dig et foredrag hos Stald Plus